Hånd­ball­kun­der?

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

«Da Ma­rit Røs­berg Ja­cob­sen gjor­de et for­tvi­let for­søk på å sco­re fra vin­gen i kam­pens sis­te sex­kun­der, og ikke klar­te det, var lø­pet kjørt», opp­lys­te Af­ten­pos­ten et­ter hel­gens EM-kamp mot Tysk­land.

Det er ikke opp­lyst hvor man­ge sex­kun­der som alt i alt var til ste­de un­der hånd­ball­kam­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.