Feil om feil

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

VG fast­slår at men­nes­ker, ik­ke minst jour­na­lis­ter, er «elen­di­ge

til å be­kla­ge» sine feil. Avi­sen skri­ver at Adam og Eva spis­te ep­let de ik­ke had­de lov til og så «nek­tet for å ha gjort noe galt». Men det er feil. In­gen vet hvil­ken frukt som hang fra Kunn­ska­pens tre.

Vil VG be­kla­ge?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.