Bes­te mat­min­ne

Aftenposten - - Mat & Drikke Kjøkkenveien -

Ju­le­mid­da­ge­ne hos An­nas for­eld­re i Dan­mark er vel­dig hyg­ge­li­ge. Der får vi and med rød­kål og blant an­net ka­ra­mel­li­ser­te man­de­l­po­te­ter. Å va­ere sam­men med fa­mi­li­en i Dan­mark er i det hele tatt gode mat­min­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.