Bi­len - en sam­funns­fien­de

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

«Bi­len for­gif­ter atmos­fa­eren og for­år­sa­ker 60 pro­sent av alle ulyk­ker som med­fø­rer van­før­het», kon­klu­der­te tre pro­fes­so­rer ved Ya­le-uni­ver­si­te­tet. De men­te også at det var på høy tid å kom­me vekk fra ben­sin­drev­ne bi­ler.

Af­ten­pos­ten, de­sem­ber 1968

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.