Gam­mel svind­ler

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Den frans­ke kvin­nen Je­an­ne Cal­ment skal iføl­ge Guin­ness re­kord­bok ha va­ert ver­dens elds­te da hun døde 122 år gam­mel i 1997.

Men i går meld­te NTB at to rus­sis­ke fors­ke­re me­ner re­kor­den er en svin­del:

«Mate­ma­ti­ker Ni­ko­lai Zak og ge­ria­tri­ker Va­le­rij No­vose­lov er kom­met fram til at Je­an­ne Cal­ments dat­ter Yvon­ne må ha stjå­let og over­tatt mo­rens iden­ti­tet i 1934, an­gi­ve­lig for å unn­dra seg arve­skatt. Of­fi­si­elt var det dat­te­ren som døde det­te året».

På­stan­de­ne om re­kord­fusk blir av­vist av da­va­eren­de ord­fø­re­ren i Cal­ments hjem­by Ar­les, Michel Vau­zel­le. Han om­ta­ler rap­por­ten som

«full­sten­dig umu­lig og lat­ter­lig».

År­sa­ken til at man­ge har mer til­lit til Je­an­ne Cal­ment enn de to fors­ker­ne kan va­ere at hun all­tid plei­de å si at dag­li­ge do­ser sjo­ko­la­de, oli­ven­olje, port­vin og en si­ga­rett i ny og ne var opp­skrif­ten for et langt liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.