Vil du skri­ve for Vi­ten?

Aftenposten - - Viten -

Vi sø­ker fors­ke­re og aka­de­mi­ke­re in­nen alle fag­felt som vil skri­ve om egen forsk­ning el­ler for­mid­le ak­tu­elt vi­ten­skaps­stoff. Kon­takt Jea­net­te Sjø­berg, [email protected]­ten­pos­ten.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.