Uvi­ten

Aftenposten - - Viten -

Ni­na Kris­ti­an­sen, At­le Fret­heim, Ma­rit Si­mon­sen og Si­men Gau­re skri­ver hver uke om det de me­ner er dår­lig forsk­ning, flau for­mid­ling, kunn­skaps­løse po­li­tis­ke for­slag og ren fusk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.