Sports­lig sagt I

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Idretts­folk tyr ofte til små mar­gi­ner, fo­kus på ar­beids­opp­ga­ver og stang ut når det går dår­lig.

Det er na­tur­lig­vis ikke lett å kom­me på noe ut­søkt å si når man er sliten, skuf­fet og sur. Og den som bøy­er seg i hat­ten og prø­ver, blir gjort til lat­ter.

Etter en be­drø­ve­lig hopp­uke sa Da­ni­el Tan­de det slik da NRK spur­te hva han skul­le gjø­re for å kom­me i topp­form til VM:

«Jeg må stik­ke fin­ge­ren i bak­ken og job­be der­fra».

Mens skøyte­lø­pe­re sier at de må helt ned i kjel­le­ren for å få kon­takt med isen, for­klar­te ma­na­ger­pap­pa Haa­kon Klaebo at søn­nen Jo­han­n­es «må va­ere fram­me i sko­ene og gjø­re ar­beids­opp­ga­ve­ne» når det en sjel­den gang but­ter i mot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.