SOLVEIG KLOP­PEN (47)

Aftenposten - - Samfunn Intervjuet -

Skue­spil­ler, jour­na­list og pro­gram­le­der, kjent fra blant an­net Idol, Nors­ke Ta­len­ter og En kveld hos Klop­pen.

Bor på Tå­sen i Oslo sam­men med ekte­man­nen Kjartan Brüg­ger Bjå­nes­øy og bar­na Kla­ra (9) og Al­bert (12).

Ak­tu­ell med do­ku­men­ta­ren Det jeg ikke fikk sagt på TV 2 – om mo­ren og søs­te­rens død.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.