Skinke­sk­ja­erer.

Aftenposten - - Kultur Mat -

Den tra­di­sjo­nel­le ta­pas­kul­tu­ren for­svin­ner el­lers i Spa­nia, men blir både opp­rett­holdt og opp­gra­dert i Gra­na­da i An­da­lu­cìa, hvor ta­pas kom­mer fra. Her blir ibe­ri­co­skin­ke skå­ret opp av kok­ken Mi­guel Al­va­rez (42) på nye Fi­li­gra­na De­li­ca­tes­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.