Se opp for øko­lo­gisk grønn!

[Trend]

Aftenposten - - Ute Randonee -

Ma­ler­fir­ma­et Farge­rike har kå­ret Årets far­ge 2019: Grønn. Sel­ska­pet me­ner at det er en trend å roe ned, trek­ke seg litt til­ba­ke og opp­da­ge hvor dy­re­bar na­tu­ren er. Der­for an­be­fa­les blant an­net far­ge­ne sølv­grønn, øko­lo­gisk grønn og stil­le grønn. Farge­rike hå­per at det å in­vi­te­re na­tu­ren inn i hjem­met kan «bi­dra til en ster­ke­re til­knyt­ning til øko­sys­te­met og en grøn­ne­re livs­stil». Vi kan jo prø­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.