Nor­ge le­der

Aftenposten - - Leder& kommentar -

«Mens tys­ke­re, fransk­menn, ita­lie­ne­re og øvri­ge euro­pe­ere sver­ger til mind­re og let­te­re by-bo­bi­ler og del­in­te­grer­te bo­bi­ler, er det sal­get av sto­re og eks­klu­si­ve bo­bi­ler vi nord­menn vil ha", iføl­ge Nor­ges Cara­van­bran­sje­for­bund (NCP). «- Det vir­ker nok som kun­de­ne som kom­mer inn dø­ra hos oss har mer pen­ger enn tid­li­ge­re», sier bo­bil­sel­ger Tom­my Øst­li ved Oslo Cara­van. Nord­menn har også bed­re smak enn and­re euro­pe­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.