Blir hus­ket

Aftenposten - - Leder& kommentar -

Er­na Sol­bergs be­søk er fort­satt en snakk­is i In­dia. «I hvert fall blant nord­men­ne­ne på Hotel Blue Cor­ner i Goa», får Af­ten­pos­ten opp­lyst fra en pen­sjo­nert kol­le­ga på ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.