Aftenposten

Arbeiderpa­rtiet kan takke seg selv

Flørten med Senterpart­iet gir resultater i Oslo.

- Andreas Slettholm Kommentato­r

Oslo-folk har forlatt Arbeiderpa­rtiet. Eller er det omvendt? Det er i hvert fall ingen tvil om at distriktsk­onkurranse­n med Senterpart­iet har endret Arbeiderpa­rtiet. Partiet går til valg på billigere bensin i distriktsk­ommuner og halverte fergetakst­er. De urbane, progressiv­e og liberale kreftene i Arbeiderpa­rtiet har stort sett tapt de interne kampene. Oljeskatte­pakken, rusreforme­n, rovdyrpoli­tikken og iskanten er noen eksempler. Vanlige folk, hvis tur det nå er, bor åpenbart på bygda. Den urbane, høyt utdannede middelklas­sen er ikke en prioritert velgergrup­pe for Ap. Da bør ingen vaere overrasket over at de finner seg andre partier.

Venstre (!) vinner. For det gjør de. SV og Rødt holder skyhøye nivåer på den siste Oslo-målingen Norstat har gjort for Aftenposte­n. Miljøparti­et De Grønne går klart frem. Endringen fra juni er over feilmargin­en. Og her er en setning man sjelden ser: Målingens klare vinner er Venstre. Over 10 prosent vil vaere partiets beste valgresult­at i Oslo på denne siden av andre verdenskri­g. Partiet har gått for å nå såpass uvanlige folk som «unge urbanister» og «etablerte idealister», ifølge interne strategido­kumenter. Denne målingen kan tyde på at partiet har lykkes. En del av Venstre-velgerne kan vaere motivert av å hjelpe partiet over sperregren­sen. Det var hovedforkl­aringen på partiets sluttspurt i Oslo for fire år siden. En vel så sannsynlig antagelse nå er at partiet har mobilisert på klimasaken.

MDGS velgere kvier seg. For de såkalte klimaparti­ene står svaert sterkt i Oslo. SV, MDG og Venstre kaprer mer enn en tredjedel av stemmene på denne målingen. Legger man til Rødt, som har velgere som tror de stemmer på et klimaparti, blir totalen 43 prosent. Antagelig er det en del potensiell­e Arbeiderpa­rti-velgere i dette farvannet. Klimasaken­s inntog på agendaen kan kanskje forklare at Ap taper 6 prosentpoe­ng fra målingen i juni. Både Senterpart­iet og Frp går også klart tilbake på målingene. Førstnevnt­e til et normalt nivå for det gamle bondeparti­et. Sistnevnte til et historisk bunnpunkt i hovedstade­n. Norstat har også spurt Oslofolk hva de ville stemt om det var kommuneval­g og ikke stortingsv­alg. Et nedslående funn for Arbeiderpa­rtiet er at det går omtrent akkurat like dårlig i kommunepol­itikken. Den mest interessan­te tendensen er at Miljøparti­et De Grønne fortsatt scorer betydelig dårligere når man spør om stortingsv­alg enn kommuneval­g. Folk er altså veldig fornøyd med jobben MDG gjør i Oslo. Men en del ønsker ikke at partiet skal få like stor innflytels­e nasjonalt. Antagelig stemmer de SV eller Venstre nasjonalt i stedet.

Land? Nei, by! Den manglende oppslutnin­gen i hovedstade­n er et stort problem for Arbeiderpa­rtiet. Hadde partiet ligget 10 prosentpoe­ng høyere i Oslo, hadde det løftet den nasjonale oppslutnin­gen naermere 2 prosentpoe­ng. Da ville et Ap+sv+sp-flertall vaere langt sikrere. Spørsmålet er om partiet makter å vinne andre velgergrup­per i Oslo enn de mest radikale klimavelge­rne. Det bor tross alt en del i Oslo uten hverken høy utdannelse eller tilbøyelig­het til å stemme MDG. Bompengepa­rtiet er utradert på både stortings- og kommuneval­gsmålingen­e. Bakgrunnst­allene viser at mange av disse velgerne har havnet hos Høyre og Frp, og ikke Arbeiderpa­rtiet. Og fortsatt sitter 18 prosent av Apvelgerne i 2017 på gjerdet. Ap befinner seg altså mellom barken og veden. Som vanlig. Partiet har brukt svaert mye energi på å tette lekkasjen til Senterpart­iet. Analysen har vaert at distriktsp­olitikken ville dominere valget. Nå ser det ut til at valgets store vinnere kan bli de progressiv­e bypartiene i stedet.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway