Aftenposten

Ti kjappe med Rød Ungdom: – «Kjøttskam» løser ikke klimakrise­n

Å rette pekefinger­en mot mannen i gaten hjelper ingen, mener Rød Ungdom-leder Alberte Tennøe Bekkhus.

- Sara Sofie Tallaksen

1. Hva er du mest uenig med Rødt i? – Rødt sier nei til all vindkraft og havvind, og det er jeg uenig i. Selv om det er utfordring­er knyttet til nesten alle prosjekter både til lands og til havs, mener jeg det blir feil å si kategorisk nei. 2. Skal homoterapi vaere lovlig eller ikke? – Det skal ikke vaere lovlig! Å vaere skeiv er ikke en sykdom, og da skal det heller ikke behandles sånn. Vi lever i 2021. 3. Hvor bør vi sette grensen for selvbestem­t abort? – Vi mener grensen bør vaere i uke 22. Det viktigste for meg er ikke akkurat hvor grensen går, men at det skal vaere kvinnens valg. Derfor må vi få bort nemndene. 4. Hva er det viktigste Rød Ungdom vil gjøre for å løse klimakrise­n? – Vi må fase ut oljen. Norsk olje og gass slipper ut ni ganger mer COè enn hele Norge til sammen. Det er enormt mye. Nummer to er at vi må ta et oppgjør med dagens tanker om at vi skal ha evig økonomisk vekst. Det går ikke når vi har en klode med begrensede ressurser. 5. Burde elever komme inn på videregåen­de basert på hvor de bor, eller på hvilke karakterer de har? – Jeg synes det er riktig at man skal ha krav på en plass på den skolen som er naermest. Dette prinsippet bør altså ligge til grunn, men i områder med veldig spesielle situasjone­r bør det kanskje vaere rom for å lempe litt på det. Men et rent karakterba­sert opptak vil føre til A- og Bskoler. 6. Burde vi spise mindre kjøtt i Norge? – Jeg mener at målet bør vaere at vi skal spise mindre kjøtt, men vi i Rød Ungdom har ikke vedtatt politikk på det. Når det er sagt, tror jeg ikke løsningen på å få ned kjøttforbr­uket er å bruke pekefinger og «kjøttskam». Er det noen som skal ha klimaskam, er det dem som kjører privatfly til hytta, ikke vanlige folk. 7. Bør vi innføre en samtykkelo­v? – Ja! Det er på overtid. Norge er for øyeblikket dårligst i den skandinavi­ske klassen. Når vi laerer om voldtekt, laerer vi at bare ja betyr ja, og at nei er nei. Det må også reflektere­s i lovverket, spesielt når vi ser hvor utrolig mange saker som henlegges. 8. Hvordan vil dere fjerne rasisme? – Man kan ikke vedta bort rasisme, men det er mye man kan gjøre. Vi må blant annet gi mer støtte til organisasj­oner som jobber med antirasism­e. Vi må også jobbe med det som skaper rasisme i samfunnet: utenforska­p og avmakt. 9. Skal det vaere straffbart å bruke, kjøpe eller vaere i besittelse av mindre mengder narkotika? – Nei, jeg er fortsatt skuffet og sint over at rusreforme­n ikke gikk igjennom. Det hadde vaert en kjempevikt­ig reform, for vi ser at dagens politikk ikke fungerer. Vi i Rød Ungdom vil også utrede legaliseri­ng. 10. Hvordan skal flere unge komme seg inn på boligmarke­det? – Tredje boligsekto­r. Det vil si en sektor hvor bolig kan selges, kjøpes, leies og leies til eie under markedspri­s. Det er det korte svaret. Bolig skal leves i, ikke spekuleres i. Vi må gjøre det mindre lønnsomt å kjøpe opp masse boliger som leies ut til blodpris. Det går på bekostning av unges mulighet til å komme seg inn på boligmarke­det.

 ?? Foto: Siri Øverland Eriksen ?? Hvilken gjenstand represente­rer ditt parti? spurte vi alle lederne av ungdomspar­tiene. Alberte Tennøe Bekkhus i Rød Ungdom tok med seg Rødts sanghefte. – Vi synger mye på arrangemen­tene våre, sier hun.
Foto: Siri Øverland Eriksen Hvilken gjenstand represente­rer ditt parti? spurte vi alle lederne av ungdomspar­tiene. Alberte Tennøe Bekkhus i Rød Ungdom tok med seg Rødts sanghefte. – Vi synger mye på arrangemen­tene våre, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway