Aftenposten

Dette vet vi om den siktede

Mannen er dømt for flere kriminelle forhold og har ifølge en tidligere dom et «langt og spesielt straffereg­ister».

- Vilde Bratland Hansen og NTB

Onsdag denne uken pågrep politiet en mann i 50-årene. Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen fem år senere.

Hvem er mannen som er siktet og mistenkt i to av de mest omtalte drapene i norsk kriminalhi­storie?

Mannen bor alene på Haugalande­t og nekter straffskyl­d for drapet på Tengs. Han stiller seg også uforståend­e til sin status som mistenkt for drapet på Jørgensen.

Langt og spesielt rulleblad. I flere dommer som Aftenposte­n har fått innsyn i, fremgår det at mannen tidligere er dømt for flere forhold.

→ På 1990-tallet ble han dømt for kroppskren­kelse, vold mot offentlig tjenestema­nn og utuktig adferd. En av dommene fikk han i august 1995. Neste dom kom i mars 1996.

→ I 2001 ble han dømt for ni grove tyverier i kvinners private hjem. Han ble dømt for å ha stjålet skjørt, BH-er og damesko.

Siktede har ifølge dommen et «langt og spesielt straffereg­ister». Likevel har han ifølge en av dommene fått milde dommer fordi domstolene har hatt et håp om rehabilite­ring.

I 2005 ble mannen dømt til syv måneders fengsel for grovt innbrudd og tyveri fra flere kvinner. I dommen står det at mannen «aldri har klart å ha noen innsikt i hva slags belastning­er han påfører de fornaermed­e», men at han på dette tidspunkte­t er i stand til å forstå det, og at han nå skal stoppe opp.

Ifølge dommen forklarte mannen i retten at han i lengre perioder har vaert ensom, og at han fikk seksuell tenning av å tilegne seg kvinners klaer og gjenstande­r.

Siktede er, så vidt Aftenposte­n kjenner til, ikke blitt dømt for straffbare handlinger etter 2005.

«Moduskandi­dat». Politiet omtaler mannen som en såkalt «moduskandi­dat», noe som blant annet skyldes at han allerede som 15-åring var involvert i saker som handlet om overfall av kvinner.

Ifølge VG har mannen forklart til politiet at han kjørte rundt i Stavanger «uten mål og mening» samme helg som Tina Jørgensen forsvant.

Under fredagens pressekonf­eranse sa politiet at mannen tidligere har vaert avhørt som vitne i Birgitte Tengs-saken. Det er også kommet frem at mannen har vaert kjent av politiet i saken siden kort tid etter drapet i 1995. Tre år senere kom navnet hans opp igjen.

– Mannen som nå er pågrepet og siktet sto øverst på en liste over aktuelle kandidater som vi la frem for Gulating lagmannsre­tt i 1998, sier advokat Sigurd Klomsaet til Aftenposte­n.

Han var da forsvarer for fetteren til Tengs, som ble dømt for drapet i tingretten og siden frikjent i lagmannsre­tten.

Mannen er omtalt i Bjørn Olav Jahrs bok og i Erlend Frafjords bok . Den siktede kalles «Kjell Dalstrøm» i bøkene, et fiktivt navn. Jahr sier til NRK at mannens kvinnelige psykolog varslet politiet fire dager etter drapet på Tengs.

Kjent i saken siden 1998. Mannen har status som siktet i Birgitte Tengs-saken, mens han har status som mistenkt i Tina Jørgensen-saken. Mistanken er blant annet basert på at han befant seg i Stavangero­mrådet dagen Jørgensen forsvant. Ifølge straffepro­sessloven går en person fra mistenkt til siktet idet det iverksette­s tvangsmidl­er mot en. Dette kan for eksempel vaere ransaking, pågripelse eller beslag. Å vaere siktet innebaerer en del rettighete­r som mistenkte ikke har. Mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, sier til Aftenposte­n at den siktede har det vanskelig.

– Jeg kan si at han opplevde det som en sjokkartet opplevelse å bli dratt inn i disse to sakene, og han stiller seg uforståend­e til både siktelsen i Tengs-saken og mistanken i Jørgensen-saken.

• Les mer på side 24.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway