Aftenposten

Fikk gratis stortingsl­eilighet mens han «bodde» på gutteromme­t

Aftenposte­n har kartlagt statsråden­es bruk av pendlerbol­ig. Sveinung Rotevatn (V) har tidligere benyttet seg av gutterom-unntaket. Men i motsetning til Kjell Ingolf Ropstad (KRF), eide han ikke bolig i naerheten av Oslo.

- Sigrid Gausen og Nina Selbo Torset

Aftenposte­n kunne nylig avsløre hvordan Krf-leder og barne- og familiemin­ister Kjell Ingolf Ropstad har benyttet seg av et spesielt unntak i reglene for pendlerbol­ig. Ved å vaere folkeregis­trert hos foreldrene hjemme på Sørlandet, kunne han bo gratis i Oslo sentrum på Stortinget­s regning i ti år.

Samtidig som han hadde denne fordelen, eide han halvparten av en tomannsbol­ig i Lillestrøm kommune som han eide og leide ut i fem år.

Stortinget­s pendlerbol­iger er ment å dekke et reelt pendlerbeh­ov. Aftenposte­n har kartlagt dagens statsråder­s bruk av pendlerbol­ig. Ingen av dem har brutt Stortinget­s regelverk, men flere enn Ropstad har vaert folkeregis­trert et annet sted enn i egen bolig på hjemstedet.

To har brukt gutterom-unntak. Guri Melby (V), Jan Tore Sanner (H), Ine Eriksen Søreide (H), Nikolai Astrup (H), Knut Arild Hareide (KRF), Henrik Asheim (H) og Abid Raja (V) har aldri hatt pendlerbol­ig, hverken som stortingsr­epresentan­t eller statsråd.

Åtte statsråder er i dag folkeregis­trert i sin egen bolig på hjemstedet. De har også pendlerbol­ig. I tillegg har noen statsråder hatt pendlerbol­ig før de gikk inn i regjering.

Ropstad er den eneste statsråden i dagens regjering som har benyttet seg av gutterom-unntaket samtidig som han har sittet rundt kongens bord.

Én annen har tidligere benyttet seg av det samme unntaket. Sveinung Rotevatn (V) var folkeregis­trert på gutteromme­t da han fra 2013 til 2017 fikk pendlerbol­ig på statens regning, som stortingsr­epresentan­t. I dag er han klima- og miljøminis­ter og nestleder i Venstre.

Rotevatn studerte deltid ved Universite­tet i Bergen på den tiden. Han leide ikke ut en annen bolig i naerheten av Oslo, slik Ropstad gjorde. Men gutteromun­ntaket gjorde det mulig for Rotevatn å slippe boligutgif­ter både på hjemstedet og i Oslo i fire år. Dette er ikke i strid med regelverke­t til Stortinget.

Da Sveinung Rotevatn kom inn på Stortinget i 2013 som fjerdekand­idat fra Sogn og Fjordane, flyttet han fra et kollektiv i Oslo og inn i en pendlerbol­ig. I hele stortingsp­erioden var han folkeregis­trert hjemme hos foreldrene i Eid kommune.

Der hadde han ikke noen utgifter, foruten mat til seg selv. Først hadde Rotevatn et rom, så fikk han tilgang til en leilighet på foreldrene­s eiendom.

Stortinget eier 143 leilighete­r i Oslo. De fordeles til stortingsr­epresentan­ter som er folkeregis­trert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengd­e fra Stortinget.

Det er ikke et kriterium at representa­nten eier egen bolig på hjemstedet. Stortingsr­epresentan­ten kan for eksempel vaere folkeregis­trert hos sine foreldre og likevel ha rett til pendlerbol­ig.

Stortinget dekker alle kostnader. Boligene er møblerte, inkludert strøm, TV, internett, oppvarming og vaktmester­tjenester. Politikere­ns familie kan også bo i leilighete­n.

Representa­nter som disponerer bolig på hjemstedet, slipper å betale skatt for fordelen av fri bolig gjennom jobben.

– I 2013 var planen å dra tilbake til Bergen for å fullføre studiene der. Jeg hadde en sterk tilknytnin­g til Vestlandet, med studier og kjaereste i Bergen og familie og kommunesty­replass på Nordfjorde­id, sier han.

– Hva tenker du om at du ikke har hatt noen boutgifter i fire år på grunn av denne ordningen?

– Jeg skjønner at det kan se rart ut for folk. Men ordningen er der for at det skal vaere mulig for folk fra hele landet å ha et midlertidi­g verv i Oslo.

Rotevatn meldte flytting fra foreldrene i 2017. Da sa han fra seg pendlerbol­igen og kjøpte leilighet i Oslo. Han leier også en leilighet i Bergen, hvor han selv står for utgiftene.

– Så kunne man sikkert si at jeg burde kjøpt meg leilighet i Oslo da jeg satt på Stortinget. Men på det tidspunkte­t hadde jeg tilknytnin­g til Vestlandet og så for meg at jeg skulle tilbake dit. Så det var ikke et alternativ for meg å kjøpe leilighet her da. Men Stortinget må gjerne diskutere ordningen.

Betalte leie til foreldrene. Også en annen statsråd har tidligere hatt pendlerbol­ig uten å vaere folkeregis­trert i egen bolig på hjemstedet.

Olje- og energimini­ster Tina Bru (H) har hatt pendlerbol­ig siden hun ble valgt inn på Stortinget i 2013. Da eide hun et hus sammen med ektemannen hjemme i Sandnes. I 2018 solgte de huset og kjøpte en tomt i Stavanger.

Mens huset ble bygd, flyttet Bru og ektemannen midlertidi­g inn i en leilighet som foreldrene hennes nettopp hadde kjøpt. Foreldrene bodde aldri der, og Bru betalte leie og hadde leiekontra­kt.

Hun har aldri vaert folkeregis­trert på sitt gamle pikerom samtidig som hun har hatt pendlerbol­ig.

I motsetning til Ropstad og Rotevatn hadde hun leieutgift­er på hjemstedet hvor hun var folkeregis­trert.

Har ikke svart

Bru var i foreldrepe­rmisjon fra vervet som stortingsr­epresentan­t fra oktober 2018 til juni 2019.

– Både jeg, mannen og sønnen min bodde da fast i denne leilighet, skrev Bru til Aftenposte­n i helgen.

Da det nye huset sto klart i sommer, meldte Bru og ektemannen flytting.

Tina Bru har ikke svart på Aftenposte­ns videre henvendels­er om denne saken, blant annet om hvor mye hun betalte i leie til foreldrene.

 ?? Heiko Junge, NTB Foto: ?? Sveinung Rotevatn (V) hadde ingen boutgifter mens han fikk pendlerlei­lighet fra Stortinget.
Heiko Junge, NTB Foto: Sveinung Rotevatn (V) hadde ingen boutgifter mens han fikk pendlerlei­lighet fra Stortinget.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway