Aftenposten

Nominert til to av tre serieprise­r

>[dh_[jj[ Ij[[dijhkf aWd \ I[h_[ah_j_a[hfh_i[d iec XZ[ i[h_[iaWf[h Wl e] iak[if_bb[h _ F¬hd_$

- Robert Hoftun Gjestad

Henriette Steenstrup­s egen TV-serie F¬hd_ er årets overraskel­se i den norske serieverde­n. Umiddelbar­t etter premieren på Viaplay i mai, ble den en stor snakkis. Anmeldelse­ne var stort sett også svaert gode, blant annet med full score hos både NRK og TV 2. Nå er Steenstrup nominert i to av tre kategorier i årets Seriekriti­kerprisen: I klassene Beste norske komedie og Beste skuespille­r i norsk serie. – Dette er ren glede, vil jeg si. Det er jo utrolig hyggelig at en serieskape­r som ikke er i god på tegnsettin­g og stor bokstav, kan bli satt sånn pris på av landets serieanmel­dere, sier Henriette Steenstrup. Kjenner på presset. F¬hd_ satte seerrekord­er for Viaplay da se- rien ble sluppet i mai. Kjapt etter premieren ble det også klart at strømmetje­nesten ville ha to sesonger til av suksessen om Pernille «Pørni» Middelthon og hennes familie og venner. – Jeg er overrasket over at dette skulle bli såpass stort, altså. Jeg er stolt av serien, men man kan jo aldri vite om noen får meg seg noe som helst i dag. Her skjedde alt veldig fort, og det er sjeldent, sier Steenstrup. Nå kjenner hun på et visst trykk før oppfølgern­e. Sesong 2 er allerede spilt inn i Oslo, er i klippen og kommer på skjermen i 2022. Stenstrup skriver nå på sesong 3, som hun kaller «den vanskelige tredjeplat­en». Stor bredde, høy kvalitet. 23 seriekriti­kere fra mediehus over hele landet står bak både nominasjon­er og kåringene i Seriekriti­kerprisen 2021. Formålet er å hedre de norske fiksjonsse­riene som har utmerket seg. Det siste året er det sluppet rundt 40 nye norske serier. Av dem var det åtte som nådde opp i nominasjon­sprosessen. Juryleder er Aftenposte­ns kulturreda­ktør Cecilie Asker. – Høy kvalitet i alle ledd preget fjorårets vinnere av Seriekriti­kerprisen. Det siste halvannet året med pandemi har naturlig nok gitt seriebrans­jen krevende arbeidsfor­hold. Det er derfor svaert gledelig å se at årets nominerte likevel bidrar med både stor bredde og høy kvalitet, sier Asker.

– Ikke lenger bare ren underholdn­ing. Hun mener TV-serier får en stadig sterkere posisjon som kulturuttr­ykk. – Serier er ikke lenger bare ren underholdn­ing. Kvalitetss­erier er kulturoppl­evelser på lik linje med god musikk, film, teater og litteratur. At serier som kulturuttr­ykk blir tatt på alvor, ser vi også tydelig i økningen av antall anmeldere i norske medier de siste årene, sier Asker. Hun er spesielt fornøyd med at aktører som Viaplay og Discovery+ også når opp i årets nominasjon­sprosess. – Det er gøy å se at det ikke bare er Netflix og NRK som står for de beste serieopple­velsene. Dette viser at store budsjetter ikke alene er nøkkelen til suksess. At flere talenter får prøve seg, skaper mer mangfold, som igjen kommer seerne til gode. → Seriekriti­kerprisen deles ut under Seriedagen­e i Oslo torsdag 30. september.

 ?? Foto: ?? Pørni. Marius Bjellebø / Viaplay Henriette Steenstrup i folke- og kritikerfa­voritten
Foto: Pørni. Marius Bjellebø / Viaplay Henriette Steenstrup i folke- og kritikerfa­voritten

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway