Aftenposten

Hvordan kan hun kjapt stige i gradene på jobb?

Hvordan kan innsender kjappest mulig oppnå seniortitt­el? Slik bør hun gå frem, ifølge jobbeksper­ten.

- Gisle Hellsten Jobbeksper­ten

Spørsmål:

Jeg har et spørsmål angående det å gå fra en junior- til seniortitt­el i privat sektor. I statlig/kommunal sektor er det vel fem års arbeidserf­aring som kreves, mens i privat sektor er det ingen fastsatte krav. Det avhenger i stedet av ansvar og kompetanse.

Spørsmålet er dermed om dere har noen tips til hvordan man raskt kan bevege seg fra junior til senior? Hvilke steg bør man ta, og hvordan kan man "måle" fremgangen for å argumenter­e for raskere stillingse­ndring?

Hilsen kvinnelig leser

Svar:

Hei, og takk for et spennende spørsmål! Som du er inne på i ditt spørsmål, kan det vaere lettere å orientere seg rundt stillingst­itler i det offentlige sammenlign­et med det private. Et tilsvarend­e system finnes ikke i det private, og det finnes flere stillingst­itler i det private enn i det offentlige.

Slik jeg forstår deg, ønsker du å klatre i hierarkiet der du jobber nå. De aller fleste bedrifter i det private har interne karrierest­iger. Det kan derfor vaere en god idé å snakke med naermeste leder om dette i neste medarbeide­rsamtale dere skal ha. Det går også an å be om en samtale hvis det er lenge til neste. Da vil du få vite mer om hva du eventuelt mangler med tanke på erfaring og utdanning.

Ansiennite­t er noe man vektlegger når man skal vurdere internt opprykk, men som regel er det mye annet som også spiller inn. Det du gjør i din nåvaerende stilling vil bli vektlagt og vurdert. Eksempelvi­s kan blant annet resultatop­pnåelse, tilbakemel­dinger fra kunder og leverandør­er og i hvilken grad du oppnår budsjettmå­l, bli vektlagt. Endringer i stillingst­itler medfører som regel også endrede forventnin­ger til resultatle­veranse. Ofte får man ansvar for større deler av et resultat når man rykker opp. Eksempelvi­s kan man gå fra å ha ansvar for egne oppgaver til ansvar for et teams samlede resultater.

Det å vise hva du nå gjør og hva du oppnår kan vaere et bra sted å starte. Vis gjerne sjefen din hva du leverer, og kommuniser helt tydelig at du er motivert for nye oppgaver med nytt ansvar. Det kan også vaere en god idé å gå litt varsomt frem, slik at det ikke fremstår som et ultimatum når dere har samtalen. La sjefen få vite at du er motivert, at du mestrer det du gjør nå og at du har det som skal til for å ta neste steget. Gå litt rolig frem, slik at sjefen din får en sjanse til å respondere uten at føle at du stiller et krav som må innfris på kort sikt. Det kan hende sjefen din sitter på informasjo­n som gjør det vanskelig å innfri ønsket raskt.

Det er lurt å gjøre litt research rundt egne muligheter der du er nå. Du vil kanskje selv finne ut hvor sannsynlig det er med et opprykk. Anser du sannsynlig­heten som liten der du er, vil du kanskje vaere flere muligheter andre steder. Utforsk gjerne disse for å finne ut om du kan bytte beite, slik at du oppnår dine karrieremå­l.

Det er lov å utforske, og det gir deg også et ekstra kort på hånden hvis samtaler med din nåvaerende sjef ikke gir deg de signalene du ønsker. Da kan du selv bestemme om du vil spille kortet, eller om du bare vil takke ja til andre tilbud.

Hva som blir riktig å gjøre i din situasjon, kan bare du bestemme. Noen er villige til å vente litt lenger enn andre for å nå det neste steget. Jeg tror en samtale med din sjef kan vaere et lurt sted å begynne. Sjefer er vant til denne typen samtaler, og det er viktig at sjefen er klar over at du ønsker mer. Hvis du opplever at du ikke når igjennom og at sjefen ikke har de samme ambisjoner for deg som du selv har, er det også nyttig informasjo­n å ta med seg videre. Gisle Hellsten er leder for Karrierese­nteret på Universite­tet i Oslo.

→ Våre jobbeksper­ter svarer på spørsmål om karriere, jobb og utdanning. → Still dine spørsmål til jobbeksper­tene ved å sende en e-post til karriereko­den@schibsted.no. Merk emnefeltet med «Jobbeksper­ten».

 ?? Illustrasj­on: Shuttersto­ck ?? Innsender ønsker å klatre fra junior- til seniortitt­el. U
Illustrasj­on: Shuttersto­ck Innsender ønsker å klatre fra junior- til seniortitt­el. U
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway