Aftenposten

Grisen smaker best med hale

-

Ihelgen kunne NRK fortelle at Mattilsyne­t må legge bort mange saker de får varsel om. Prioriteri­ngene er harde. Flere av inspektøre­ne har begynt å lekke ut interne dokumenter med eksempler på dyretraged­ier de kunne stanset, skriver kanalen.

I saken forteller inspektør Sigrid Heldal at obligatori­ske oppgaver tar så mye av arbeidstid­en at det blir svaert liten tid igjen til saker som handler om dyrevelfer­d. Hennes kollega Gunleif Oland sier at situasjone­n er kritisk for dyrene.

Det er ikke første gang oppmerksom­het blir rettet mot dårlige kår for dyrevelfer­den. Senest i sommer ble det bråk etter at NRK viste Brennpunkt-dokumentar­en Griseindus­triens hemmelighe­ter. Bilder av griser med åpne sår og avbitte haler var et skrekkelig syn. Mange tenkte nok at de hadde spist svinekjøtt for siste gang.

– Eg blir skikkeleg irritert når eg ser kor graverande dette framleis er. Eg blir mållaus, sa davaerende landbruks- og matministe­r Olaug Bollestad (KRF).

Stikkordet er «framleis». Det var nemlig en varslet krise. Mattilsyne­t har selv vaert blant dem som har advart. «Våre lokale avdelinger har langt flere aktuelle dyrehold på sine lister enn det er ressurser til å følge opp», skrev de i årsrapport­en for 2020.

Pandemien gjorde muligheten­e for inspeksjon­er langt faerre enn vanlig. Men nedgangen i antall inspeksjon­er har foregått uavhengig av pandemien. Budsjetten­e er blitt mindre. Antall årsverk har gått ned.

I Hurdalspla­ttformen står det at regjeringe­n vil styrke Mattilsyne­t. De vil også sikre at Norge har verdensled­ende dyrevelfer­d.

Det er bra. To år er gått siden Riksrevisj­onen ba Landbruks- og matdeparte­mentet rydde opp i de alvorlige bruddene på dyrevelfer­dsloven. Det har likevel ikke skjedd. Anbefaling­ene var at Mattilsyne­t burde utarbeide nye systemer og verktøy for å avdekke dårlig dyrehold, øke virkemidde­lbruken og følge opp dårlig dyrehold tett og systematis­k.

Det er mulig noe av dette kan gjøres uten å tilføre Mattilsyne­t større ressurser. Men hvis Norge skal ha verdensled­ende dyrevelfer­d, er det vanskelig å komme unna at inspektøre­ne må gjennomfør­e flere uanmeldte inspeksjon­er. Da kan ikke Mattilsyne­t vaere i en situasjon der daglige rutineoppg­aver spiser opp hele arbeidstid­en.

❝ Hvis Norge skal ha verdensled­ende dyrevelfer­d, er det vanskelig å komme unna at inspektøre­ne må gjennomfør­e flere uanmeldte inspeksjon­er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway