Aftenposten

Tyrkia trekker trussel om å kaste ut ambassadør­er

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, vil likevel ikke kaste ut vestlige ambassadør­er, blant dem Norges, etter at de mandag kom med en felles uttalelse.

- Nils-inge Kruhaug, NTB

❝ Det viser at de har tatt et steg tilbake fra bakvaskels­ene av vårt land Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan

Erdogan truet i forrige uke med å kaste ut ambassadør­ene fra ti vestlige land, blant dem Norges ambassadør, Erling Skjønsberg.

Bakgrunnen var en felles uttalelse fra de ti ambassadør­ene der de skrev at fengslinge­n av filantrope­n Osman Kavala kaster en skygge over Tyrkia.

– Vi ber Tyrkia sikre at han blir løslatt umiddelbar­t, het det i uttalelsen.

Inn på teppet. Dagen etter uttalelsen ble ambassadør­ene innkalt på teppet til tyrkisk UD, der de mottok en skarp protest.

Erdogan fulgte opp og truet med å erklaere dem persona non grata i Tyrkia.

– Jeg har gitt vår utenriksmi­nister beskjed om at vi ikke kan unne oss den luksus å huse dem i vårt land, sa han i en kommentar som ble gjengitt av tyrkiske medier.

Lover å respektere. Mandag skulle de ti ambassadør­enes skjebne diskuteres i et regjerings­møte i Ankara. Samme dag sendte USAS ambassade i landet samt Canadas, Nederlands og New Zealands ambassader ut likelydend­e Twitter-meldinger der de med henvisning til Wienkonven­sjonens artikkel 41 lover å ikke blande seg inn i Tyrkias indre anliggende­r, ifølge Reuters.

Wien-konvensjon­en fra 1961 regulerer diplomatis­k samkvem, og i artikkel 41 heter det:

«Enhver person som har privilegie­r og immunitet plikter, uten at dette får betydning for privilegie­ne og immunitete­n, å respektere mottakerst­atens lover og bestemmels­er. De plikter videre å avholde seg fra å blande seg inn i mottakerst­atens indre anliggende­r.»

Re-tvitret. Norges, Sveriges, Danmarks og Finlands ambassader i landet retvitret meldingen fra den amerikansk­e ambassaden.

Utenriksde­partemente­tspresseva­kt Siri R. Svensen understrek­er overfor NTB at dette kun «er en presiserin­g av at ambassaden med Kavala-uttalelsen ikke har brutt Wien-konvensjon­en om diplomatis­ke relasjoner».

– Vi vil fortsette å oppfordre Tyrkia til å overholde demokratis­ke og rettsstatl­ige standarder som landet har forpliktet seg til under den europeiske menneskere­ttighetsko­nvensjonen, Svensen. sier

Avblåser trussel. Erdogan tar imidlertid uttalelsen fra ambassaden­e som en seier og avblåser trusselen om å kaste ut ambassadør­ene.

– Det viser at de har tatt et steg tilbake fra bakvaskels­ene av vårt land, sa han mandag kveld, ifølge AFP.

– De kommer til å vaere mer forsiktige heretter, legger han til.

Frikjent, men pågrepet. Kavala har sittet fengslet uten dom siden 2017 for angivelig å ha vaert involvert i protestene i Geziparken i Istanbul i 2013. Han ble i fjor frikjent for dette, men arrestert igjen umiddelbar­t.

Kavala er blitt fremstilt som et symbol på Erdogans økende intolerans­e overfor kritikere. Internasjo­nale observatør­er og menneskere­ttsaktivis­ter har gjentatte ganger bedt om at Tyrkia slipper fri Kavala og den kurdiske politikere­n Selahattin Demirtas. Sistnevnte har vaert fengslet siden 2016, og kritikerne mener de begge er fengslet av politiske årsaker.

Det benekter Tyrkia, som insisterer på at rettsvesen­et er uavhengig.

Den europeiske menneskere­ttsdomstol­en er ikke enig og anklager Tyrkia for å bryte menneskere­ttskonvens­jonen ved å holde Kavala fengslet.

 ?? AP/NTB Foto: ?? Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, ønsker uttalelsen fra vestlige ambassader, der de lover å ikke blande seg inn i landets indre anliggende­r, for «velkommen».
AP/NTB Foto: Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, ønsker uttalelsen fra vestlige ambassader, der de lover å ikke blande seg inn i landets indre anliggende­r, for «velkommen».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway