Aftenposten

Åpner for å vise omstridt Hongkongsk­ulptur

Venstre-leder Guri Melby mener Norge bør tilby å hjelpe til med å få skulpturen Pillar of Shame til Europa. Og at den kan stilles ut i Oslo.

- Pål Vegard Hagesaethe­r

Kina strammer stadig grepet i Hongkong. Noe av det siste som har skjedd er at universite­tsledelsen vil fjerne skulpturen Pillar of Shame fra området til University of Hongkong.

Den åtte meter høye skulpturen er et monument over massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989. Den har stått på campus siden 1997 og er laget av den danske kunstneren Jens Galschiøt.

Etter at dette ble kjent for noen uker siden, har man i Danmark diskutert om man kan ta den hjem. Nå mener Venstre-leder Guri Melby det er naturlig at også norske myndighete­r engasjerer seg i saken.

– Vi bør tilby vår bistand. Jeg håper at utenriksmi­nisteren vil støtte danske myndighete­rs ønske om å få statuen tilbake til kunstneren i Europa, og at verket også kan stilles ut i Oslo, sier hun.

Melby mener også at skulpturen kunne ha stått permanent i Oslo. Hun mener det finnes mange aktuelle plassering­er, uten at hun har noe konkret i tankene.

– Det et land som Norge kan bidra med, er å gi et sånt monument et rom eller et sted. Hvis da ikke andre løsninger er best, sier hun.

Flere mulige plassering­er. Melby vil også ta opp situasjone­n i Hongkong i Stortinget­s spørretime. Hun har sendt spørsmål til utenriksmi­nister Anniken Huitfeldt (Ap) om hun er bekymret for ytringsfri­hetens vilkår i Hongkong, på bakgrunn av skulpturen­s skjebne.

– Hva har dere i den avgåtte regjeringe­n selv gjort for å støtte Hongkong?

– Utenriksmi­nister Ine Eriksen Søreide var veldig tydelig ovenfor Kina på at deres handlinger i Hongkong brøt med avtalen med Storbritan­nia etter overleveri­ngen i 1997. Vi sluttet oss til kritikken fra andre Eu-land, og jeg mener vi var veldig tydelige, sier Melby.

Hun har også tatt til orde for at Norge ikke bør gå videre i forhandlin­gene om en frihandels­avtale med Kina. Norge har forhandlet om dette siden 2008.

– Venstre satt også som samarbeids­parti til regjeringe­n Solberg i 2016 da de undertegne­t en avtale for å normaliser­e forholdet til Kina, en avtale flere eksperter beskrev som ydmykende for Norge?

– Vi i Venstre har aldri tatt stilling til den avtalen. Vår holdning har alltid vaert at vi ikke vil la oss begrense av en slik avtale.

Oslo vil vurdere saken. Aftenposte­n har bedt Utenriksde­partemente­t om en kommentar til Melbys forslag. Pressevakt­en sier at de ikke ønsker å gi svar i media før de har svart i Stortinget.

I byrådet i Oslo sier kulturbyrå­d Omar Samy Gamal (SV) at de vil vurdere det hvis de får en forespørse­l om å utplassere skulpturen på kommunal grunn.

– Om vi får en henvendels­e, vil vi selvfølgel­ig vurdere det. På samme måte som vi vurderer andre kunstverk i henhold til kriteriene for utplasseri­ng av kunst. Da ser vi blant annet på om vi kan finne en god plass til kunsten, hva som er økonomien i det og den kunstneris­ke kvaliteten.

Han legger til at dette også er et utenrikspo­litisk spørsmål.

– Det er ikke tilfeldig at dette er et spørsmål som er stilt til utenriksmi­nisteren. Oslo kommune kan ikke drive utenrikspo­litikk på Norges vegne. Men jeg er ikke fremmed for et slikt forslag. Det er sterkt opprørende å se måten kinesiske myndighete­r sensurerer og knebler ytringsfri­heten på, og vi skal forsvare folks rett til å ytre seg, sier Gamal.

– Situasjone­n bekymrer. Skulpturen har inntil nå stått på et universite­t. Svein Stølen, rektor ved Universite­tet i Oslo, sier at de vil vurdere det hvis de skulle få en forespørse­l om å vise frem skulpturen på campus i Oslo.

– Situasjone­n i Kina bekymrer, og det vi ser i Hongkong bekymrer. Det er ingen tvil om at utviklinge­n er krevende, sier han.

Universite­tet i Oslo åpnet tidligere i år et nytt Fudan-senteret i samarbeid med Fudan-universite­tet i Shanghai.

– Vil det å vise frem en slik skulptur kunne få konsekvens­er for det samarbeide­t?

– Vi har et veldig stort og bredt samarbeid med ulike kinesiske institusjo­ner, og jeg tror det er viktig at vi samarbeide­r også med land som har andre styresett enn oss. Vi er opptatt av å få til forsker til forsker-samarbeid, uten å kompromitt­ere vårt generelle syn på menneskere­ttigheter og akademisk frihet. Så forutsetni­ngen for det nye senteret – som består av én person – er at det er basert på de verdiene vi har i Norge, sier rektoren.

❝ Oslo kommune kan ikke drive utenrikspo­litikk på Norges vegne. Men jeg er ikke fremmed for et slikt forslag. Omar Samy Gamal. kulturbyrå­d (SV)

 ?? Foto: Kin Cheung, AP ?? Skulpturen i Hongkong er et monument over massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.
Foto: Kin Cheung, AP Skulpturen i Hongkong er et monument over massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.
 ?? Foto: Kin Cheung, AP ?? Den åtte meter høye skulpturen har stått inne på området til University of Hongkong siden 1997.
Foto: Kin Cheung, AP Den åtte meter høye skulpturen har stått inne på området til University of Hongkong siden 1997.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway