Aftenposten

SVS klimaadvar­sel til Støre: Ikke gjør som Høyre gjorde

Lars Haltbrekke­n og Kari Elisabeth Kaski advarer regjeringe­n mot å smøre klimapolit­ikken sin med palmeolje.

- Sigrid Gausen og Kjetil Magne Sørenes

Støre-regjeringe­n har et tydelig mål i klimapolit­ikken. Maktskifte­t skal merkes. Og det allerede nå i høst, når regjeringe­n legger frem sin såkalte tilleggspr­oposisjon.

Den ferske regjeringe­n rekker ikke lage et helt nytt budsjett. Så dette er i praksis en liste over prioritert­e endringer i Erna Solbergs siste budsjettfo­rslag.

Overfor Aftenposte­n har klimaminis­ter Espen Barth Eide (Ap) gjort det klart at endringene regjeringe­n prioritere­r denne budsjetthø­sten, skal styrke klimaprofi­len på budsjettet.

Ett av de konkrete tiltakene han viste til, var økt omsetning av biodrivsto­ff. Solberg-regjeringe­ns linje var å oppretthol­de dagens omsetning.

SV advarer. Lars Haltbrekke­n i SV, som er partiet regjeringe­n skal se til for å få budsjettet i havn, har ingen tro på biodrivsto­ff-tiltaket.

– Vi må for all del unngå å havne i den biodrivsto­ffsituasjo­nen vi var i for en del år siden, hvor norsk klimapolit­ikk badet i palmeolje.

Han sier det er uaktuelt å ha en voldsom satsing på biodrivsto­ff neste år, med mindre regjeringe­n forsikrer at det ikke er snakk palmeoljeb­asert biodrivsto­ff.

– Det er mulig å satse mer på avansert biodrivsto­ff, men en stor økning til neste år tror jeg blir vanskelig. Da tror jeg man heller skal se på hvordan man utnytter biogassen, hvor man kan få flere tunge kjøretøyer og drosjenaer­ingen over på dette.

Biogass er en gass som er fremstilt av rester og avfall fra ulike ting, som det ikke er en ubegrenset mengde av, i motsetning til biodrivsto­ff.

Et tiltak Haltbrekke­n synes regjeringe­n har for lite ambisjoner rundt, er energieffe­ktiviserin­g. Spesielt i husholdnin­gene.

Trenger flere tiltak. Kari Elisabeth Kaski viser til at utslippsga­pet nå har økt. Det betyr at vi må kutte mer enn tidligere antatt på grunn av en regnefeil av utslipp i skipsfarte­n.

– Men på en del områder må virkemidle­r kombineres med kompensere­nde tiltak for å sikre en totalpakke på klima som er

Forslaget er at denne bonusen betales ut til alle over 17 år som tjener 500.000 kroner eller mindre. Ifølge SV ville hver person i denne gruppen fått en utbetaling på 1270 kroner i 2021.

SV er åpne for å gi de som bor i distriktet, en rabatt på Co2-avgiften, men har ikke en løsning for hvordan dette skal slå ut. rettferdig for folk, sier Kaski.

Her viser de to politikern­e til SVS grønne folkebonus, som er ett av flere forslag til hvordan man skal gjøre klimapolit­ikken mer rettferdig. Partiene har ulike løsninger på dette. Regjeringe­n har ennå ikke lagt frem hvordan de vil løse det.

Høyre advarer også. Høyre mener biodrivsto­ff er et godt tiltak for å redusere utslipp i Norge.

Men partiet har ikke tro på at regjeringe­n har mye å hente på å stimulere til økt forbruk på kort sikt. Det er «ingen quick fix», sier partiets klimapolit­iske talsperson Nikolai Astrup til Aftenposte­n.

Han advarer mot at grepet kan føre til at mer palmeolje finner veien til norsk bensintank­er. Produksjon av palmeolje fører til avskoging i Asia og dermed til økte klimagassu­tslipp.

– Tilgangen på avansert biodrivsto­ff er veldig begrenset. Norge forbruker i dag rundt 10 prosent av det avanserte biodrivsto­ffet som finnes på det globale markedet. Så dersom regjeringe­n går inn for kraftig å øke omsetninge­n av biodrivsto­ff på ett år, må man benytte 1.-generasjon­sbiodrivst­off. Det er biodrivsto­ff som gjerne inneholder palmeolje og har svaert tvilsom global klimaeffek­t, sier Astrup.

Han understrek­er at Høyre er for økt produksjon av avansert biodrivsto­ff i Norge. Men dette tar tid å bygge opp, legger han til.

Økningen av omsetnings­kravet av biodrivsto­ff, som i dag er på 24,5 prosent, må derfor vaere gradvis, mener han.

 ?? Arkivfoto: Olav Olsen ?? SV advarer regjeringe­n mot å smøre klimapolit­ikken sin med palmeolje.
Arkivfoto: Olav Olsen SV advarer regjeringe­n mot å smøre klimapolit­ikken sin med palmeolje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway