Aftenposten

Fant mer resistente bakterier ved økologisk enn konvensjon­elt jordbruk

-

Overrasken­de. I en pressemeld­ing opplyser Veterinaer­institutte­t at det ikke er funnet sammenheng mellom bruk av sprøytemid­ler og antibiotik­aresistens. Det er forskere fra Veterinaer­institutte­t og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) som har studert forekomste­n av antibiotik­aresistens i norske natur- og landbrukso­mråder.

– Antibiotik­aresistens er en av de største helsetrusl­ene vi står overfor i verden i dag. Resultaten­e fra denne studien bekrefter at det er viktig å møte resistensu­tfordringe­n med en samlet innsats på tvers av fagområder, en såkalt «én helse-strategi», sier prosjektle­der og seniorfors­ker Live L. Nesse ved Veterinaer­institutte­t.

Hun sier at det noe overrasken­de ble observert mer antibiotik­aresistens rundt økologisk landbruk enn konvensjon­elt landbruk. Med ett unntak ble alle antibiotik­aresistent­e bakterier funnet i prøver fra økologisk landbruk. (NTB)

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway