Aftenposten

Målet om klimafinan­siering nås først i 2023

-

Klima. Målet om at rike land i Vesten skal gi fattige land 100 milliarder dollar årlig i klimafinan­siering, blir forsinket og vil ikke vaere klart før i 2023. Det kommer frem av en plan som ble lagt frem mandag i forkant av klimatoppm­øtet COP26 som starter til helgen. Finansieri­ng av klimatilta­k er et av hovedtemae­ne på klimatoppm­øtet. Ifølge planen, som er utarbeidet av Tyskland og Canada, vil rike land kunne leve opp til avtalen om å gi 100 milliarder dollar i årlige klimatilta­k i fattige land, først fra 2023. Det er tre år forsinket, den opprinneli­ge planen var at pengene skulle gis i perioden 2020 til 2025. Ifølge de siste oversikten­e mangler det 20 milliarder dollar årlig før målet er nådd, skriver Reuters. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway