Aftenposten

– Å stoppe oljeboring­en vil bety slutten for det grønne skiftet

Statsminis­teren sier til Financial Times at en brå nedlegging av norsk oljevirkso­mhet vil ødelegge overgangen til miljøvennl­ig energi.

-

Det er i et intervju med den britiske avisen Financial Times at statsminis­ter Jonas Gahr Støre (Ap) sier at hvis Norge – som er den største leverandør­en av gass til Europa etter Russland – skulle legge ned oljevirkso­mheten på norsk sokkel i løpet av kort tid, så vil det bety at hele det europeiske kontinente­t vil komme til å slite med å nå sine klimamål.

– Hvis vi skulle gå fra en dag til neste med å legge ned produksjon­en på norsk sokkel, så tror jeg det ville sette en stopper for den industriel­le overgangen som man trenger for å lykkes med å nå nullutslip­psmålet, sier Støre.

– Vi skal utvikle oss mot en overgang, ikke legge ned, sier han.

Paradoks. Støre innrømmer at det er et paradoks at Norge, som er Vest-europas største oljeprodus­ent, også bruker betydelige midler på investerin­g i grønn teknologi som elbiler, karbonfang­st- og lagring og vindkraft til sjøs.

– Det er et paradoks, men ikke et norsk, men et globalt paradoks ettersom verden legger bak seg flere århundrer med produksjon av fossilt brensel.

Han understrek­er samtidig i intervjuet at Norge skal klare sine klimamål og sine klimaforpl­iktelser, og at dette vil vaere viktig ikke bare for Norge, men også for det grønne skiftet i Europa, India og Asia.

Politisk oljefond. Støre slår også fast at oljefondet er politisk, men drevet av pro

 ?? Foto: Javad Parsa, NTB ?? Statsminis­ter Jonas Gahr Støre (Ap) sier til den britiske avisen Financial Times at en brå nedlegging av norsk oljeproduk­sjon vil stanse den nødvendige overgangen som er nødvendig for å nå nullutslip­psmålet.
Foto: Javad Parsa, NTB Statsminis­ter Jonas Gahr Støre (Ap) sier til den britiske avisen Financial Times at en brå nedlegging av norsk oljeproduk­sjon vil stanse den nødvendige overgangen som er nødvendig for å nå nullutslip­psmålet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway