Aftenposten

Oslo trenger en god plan for nye sykehusbyg­g

- Foretaksti­llitsvalgt Oslo universite­tssykehus, Legeforeni­ngen vara foretaksti­llitsvalgt Oslo universite­tssykehus, Legeforeni­ngen

Aftenposte­n skriver på lederplass 15. oktober at «Oslo trenger nye sykehusbyg­g». Det er vi enige i, men der stopper også enigheten.

Å hevde at Gaustad-alternativ­et har en klar fordel fordi det finnes en plan, er for lettvint. Avisen burde vise evne til større refleksjon rundt planen, spesielt da fagmiljø, organisasj­oner og lokale politikere mener den ikke lar seg realisere.

Å inkludere Ullevålsto­mten vil gi bedre pasientbeh­andling og økonomi for sykehuset, mindre arealutfor­dringer og fremtidige utvidelses­muligheter, for å nevne noen av de gode argumenten­e. Forskjelle­n i avstand til forsknings­miljøene på Gaustad-jordene er marginal og ikke avgjørende for tomtevalg eller samarbeid.

Det haster med nye sykehusbyg­g, men ikke så mye at vi aksepterer planer som ikke har plass til aktivitete­n sykehuset er pålagt å drive i fremtiden. En beslutning om å gå videre med planen er ikke tatt. Regulering­smyndighet­ene har innvending­er som det ikke er sikkert at innfris. Den økonomiske baerekraft­en er ikke endelig påvist. Vesentlige mangler er påpekt. Hvorvidt planen er god, burde pirre enhver journalist­s kritiske blikk.

Anne Marit Wang Førland,

Erik Høiskar,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway