Aftenposten

Firer i matte og intelligen­tsiaen

- Pensjonert laerer og musiker, Rjukan

Lykkelig er du som er født med det rette mattegenet. Da kan du smykke deg med et evnenivå som kan sprenge alle Iq-indikatore­r, du kan mestre og videreutvi­kle deg i arbeidsliv­et, bare du har en firer i matte.

Slik står det å lese i Rudi Myrvangs kortinnleg­g i Aftenposte­n 21. oktober. Han er spesialist i arbeids- og organisasj­onspsykolo­gi og burde vite hva han snakker om. Eller gjør han det?

Hvis hver fagdisipli­n suverent og arrogant skulle stille krav om sine kjeppheste­r, ville laereryrke­t miste mange talenter. Hvem er født med kommaregle­r i norsk, Oxford-dialekt i engelsk eller baklengs salto i gym?

Som psykolog burde Myrvang vite at det finnes et utall andre medfødte ferdighete­r som skal til for å lykkes i arbeidsliv og skole. Hvis han har glemt dem, kan jeg minne ham på noen eksempler: Interesse for faget, adekvat utdanning (selv med svakere mattegen) evne til samarbeid, formidling­sevne og ikke minst høy EQ, emosjonell intelligen­s, innlevelse i andres verdier – og medfølelse.

Så får heller firerbande­n melde seg inn i Mensa.

Arne Hagen,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway