Aftenposten

Hillary Clinton

-

I dag fyller skuespille­r Jaclyn Smith 76 år, tidl. utenriksmi­nister i USA Hillary Clinton og tidl. partisekre­taer Eli Hagen begge 74 år, valgdirekt­ør Bjørn Berg 64 år, tidl. president i Bolivia Evo Morales 62 år, tidl. skiskytter Jon Åge Tyldum 53 år, komiker og skuespille­r Fredrik Steen 52 år, skøytetren­er Jeremy Wotherspoo­n 45 år, og fotballtre­ner og tidl. fotballspi­ller Cristian Chivu er 41 år i dag. samlinger, tilsto han umiddelbar­t tyveriene og sa opp sin stilling. Ifølge Wikipedia tilsto han tyveriene av ytterliger­e 40 bilder noen uker senere. Tiltalen mot ham lød på tyveri og videresalg av totalt 71 verker. Affaeren rystet det norske museumsmil­jøet og utløste skarp kritikk av sikkerhete­n ved Munchmusee­t. Reidar Revold døde i 1973, 55 år.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway