Aftenposten

Amandus og Amanda

-

Amandus er et mannsnavn med flere mulige opprinnels­er. Det kan vaere en maskulin form av kvinnenavn­et Amanda, som har opprinnels­e i latinske Amanda, «elskelig». Det kan også vaere en latinifise­ring av det norske mannsnavne­t Amund, som har opprinnels­e i de norrøne navnene Gmundr og Ámundi, som har opprinnels­e i det norrøne age, «respekt», «egg» (på et sverd), eller á, «veldig» og mund, «beskyttels­e». blant annet: «Arrestante­ne må medta skaffetøy, rasjonerin­gskort og alle legitimasj­onsdokumen­ter. Formuen beslaglegg­es.

Oppmerksom­heten henledes på verdipapir­er, smykker og kontanter, og heretter må det ransakes. Bankkonto sperres og bankbokser tømmes.» I overensste­mmelse med ordren fant de fleste av arrestasjo­nene sted i de tidlige morgentime­ne. På dagen én måned senere seilte transports­kipet DS Donau ut fra Oslo havn med 530 jødiske menn, kvinner og barn om bord. Destinasjo­nen for passasjere­ne var Auschwitz. Av de totalt 772 jødene som ble deportert fra Norge, overlevde 34 krigen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway