Aftenposten

Torstein Lyberg

-

Torstein Lyberg døde den 12. oktober, 74 år gammel, etter lengre tids sykdom.

Med ham er en av bautaene i norsk maxillofac­ial-kirurgi (ansiktskir­urgi) og forskning gått bort. Torstein var tannlege, lege, dr.med. og spesialist i maxillofac­ial kirurgi.

Han ble i 1984 avdelingso­verlege ved kjeve og ansiktskir­urgisk avdeling ved Ullevål sykehus (Oslo universite­tssykehus i dag). Han innførte en rekke nye behandling­smetoder som i løpet av få år brakte avdelingen opp på et høyt faglig nivå. Dette inkluderte moderne behandling av ansiktsska­der, rekonstruk­sjon av ansiktsdef­ekter med mikrovasku­laere transplant­ater og ekspansjon­steknikker samt innføring av kraniofaci­al kirurgi i Norge.

Han disputerte på et arbeid om tromboplas­tin i 1984. Forsknings­forum Ullevål sykehus ble startet i 1990, og Torstein ble leder for seksjonen for cellebiolo­gi og metabolism­e. Her ble han en sentral tilrettele­gger for avansert forskning med internasjo­nale forgrening­er. Han var en intellektu­ell med bredt interessef­elt, spesielt i cellebiolo­gi og koagulasjo­nsmekanism­er.

Han var genuint opptatt av forskning, helst med andre forskere og yngre kandidater som han veiledet til doktorgrad. Han publiserte naermere 300 vitenskape­lige artikler og mottok i 1992 Ullevål-prisen for fremragend­e forskning.

Han var en rolig og stillferdi­g person som ikke likte for mye oppmerksom­het. Han ble en rekke ganger tilbudt professora­ter, men takket alltid nei da han mente det var forbundet med mange plikter han ikke var villig til å bruke tid på.

I 2013 døde hans kjaere kone Eva. Samtidig ble han diagnostis­ert med en alvorlig sykdom. Selv om de siste årene ble preget av sykehusbeh­andling og sviktende helse, fortsatte han med forskninge­n nesten helt til det siste.

Våre tanker går til hans datter Ingvild og resten av familien.

Per Skjelbred Harald Arnesen Hans Erik Høgevold Rolf Hanoa

Averholm, Anne Marie

f. 01.03.1944 d. 13.10.2021

Edvardsen, Per Jakob

f. 08.12.1926 d. 12.09.2021

Hansen, Gerd Magdalene

f. 15.08.1934 d. 11.10.2021

Hansen, Reidar Tøger

f. 17.04.1950 d. 15.10.2021

Jakobsen, Arvid

f. 21.02.1932 d. 15.10.2021

Lunder, Nelly

f. 24.04.1928 d. 14.10.2021

Olstad,

Brit Lundberg

f. 29.04.1948 d. 13.10.2021

Romero Corona, Antonio

f. 03.05.1935 d. 15.07.2021

Stang, Kari Helen Myhrhaug

f. 22.07.1938 d. 09.10.2021

Varildbakk­en, Turid Olaug

f. 21.03.1940 d. 08.10.2021

Waaler,

Hans Thomas

f. 30.06.1926 d. 14.10.2021

Aasheim, Finn Ole

f. 20.04.1945 d. 13.10.2021

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway