Aftenposten

Hvorfor er dette viktig?

Oppkjøp og investerin­ger i norsk naeringsli­v.

-

PST: og E-tjenesten:

Russiske interesser og russisk etterretni­ng har de siste årene gjort en rekke forsøk på å komme inn i norsk olje- og gassindust­ri, ifølge de siste årenes advarsler fra både PST og E-tjenesten.

Trusselvur­dering:

«Oppkjøp og investerin­ger i norsk naeringsli­v kan gi fremmede stater informasjo­n og innflytels­e som det ikke er i Norges interesse at de har», advarte PST om i siste trusselvur­dering.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway