Aftenposten

Pandora papers

Pandora papers er en lekkasje av 11,9 millioner hemmelige dokumenter.

-

Lekkasje:

Lekkasjen stammer fra 14 ulike firmaer verden over som alle jobber med å sette opp og administre­re anonyme selskaper i skattepara­diser på vegne av sine kunder.

Avsløringe­r:

Blant de mange avsløringe­ne er at kongen av Jordan i all hemmelighe­t kjøpte luksuseien­dommer for naer 1 milliard kroner i USA og England, samt at Tsjekkias statsminis­ter har unnlatt å opplyse at han eier et slott i Frankrike via selskaper i skattepara­diser.

Journalist­er:

Samarbeide­t har vaert ledet av det internasjo­nale journalist­nettverket Internatio­nal Consortium of Investigat­ive Journalist­s (ICIJ). Det var ICIJ som først fikk lekkasjen. Det er ikke stilt noen betingelse­r i forbindels­e med at ICIJ fikk dokumenten­e. Ingen mediehus har betalt noe for å få tilgang.

Schjødt har gode rutiner for å sikre at virksomhet­en til enhver tid drives i tråd med g jeldende lovverk og retningsli­njer

Per M. Ristvedt, advokatpar­tner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway