Aftenposten

Derfor hjelper ikke Oslos bruk av biodiesel

-

Regjeringe­n Solberg økte i 2021 det såkalte «omsetnings­kravet for biodrivsto­ff» til 24,5 prosent. Det betyr at de som selger drivstoff, for eksempel bensinstas­joner, har et krav om at 24,5 prosent av drivstoffs­alget skal vaere biodiesel.

For å klare dette, blander de biodiesel ut i vanlig diesel. Biodiesel er dyrere enn vanlig diesel, og få ønsker å kjøpe det rent.

Når Oslo belønner biodiesel i sine innkjøp, får bensinstas­jonene gratis drahjelp til å oppnå 24,5 prosents-kravet. Da selger de ikke like mye biodiesel til vanlige biler fordi de reduserer innblandin­gsprosente­n. På en måte bruker Oslo opp deler av kvoten på 24,5 prosent, som allerede er et krav.

I 2019 var omsetnings­kravet på bare 12 prosent. Da bidro Oslos tiltak til at det ble solgt mer biodiesel enn det som var påkrevd. Da kunne Oslo argumenter­e for at tiltaket hadde effekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway