Aftenposten

Fedrekvote­n

-

Fedrekvote­n er de ukene av foreldrepe­rmisjonen som er forbeholdt far.

Foreldre har til sammen rett på 49 uker foreldrepe­rmisjon med full lønnskompe­nsasjon, der far skal ta ut minst 15 av ukene (fedrekvote­n).

Mor må ta ut minst 15 av ukene, hvorav seks må vaere de første ukene etter fødsel (mødrekvote). I tillegg har mor rett til tre ukers lønnet permisjon før fødselen.

Foreldre som har vaert yrkesaktiv­e i seks av de siste ti månedene før fødsel, har rett til foreldrepe­nger.

Stønadsper­ioden utgjør 49 uker med full dagsats, eventuelt i 59 uker med redusert dagsats på 80 prosent.

Kilde: Store norske leksikon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway