Aftenposten

På norsk for første gang på 20 år

Den ferske nobelprisv­innerens bøker har ikke vaert utgitt på norsk siden 2002.

- Andreas Brattåker Støyva

Vi er usedvanlig stolte og glade for muligheten til å jobbe med Abdulrazak Gurnahs bøker.

Det sier forlagssje­f for oversatt litteratur i Gyldendal, Cathrine Bakke Bolin.

Abdulrazak Gurnah var et ukjent navn for mange, helt til 73åringen fra Tanzania fikk Nobelprise­n i litteratur tidligere i høst.

Han kom til Storbritan­nia som flyktning fra Zanzibar på slutten av 60-tallet. Da var han 18 år. Dette har preget forfatters­kapet hans.

I et intervju med The Guardian sa nobelprisv­inneren at han egentlig er tilfreds med hvor mange lesere han har, men at han ikke hadde takket nei til flere. Nå håper Gyldendal at flere av dem skal komme fra Norge.

20 år siden sist.

Tidligere er tre av hans bøker oversatt og utgitt på norsk: Paradis (1994), Taushetens øy (1996), Ved Sjøen (2001). Det var Kari og Kjell Risvik som i sin tid oversatte Gurnah for Aschehoug, som tidligere hadde rettighete­ne. Det er blitt 20 år siden.

Gyldendal jobber nå i første omgang med nye utgaver av disse bøkene. De skal etter planen utgis i midten av november.

– De tidligere utgivelsen­e blir en viktig inngang til et forfatters­kap vi skal jobbe med fremover, og som plasserer seg helt i det ypperste av verdenslit­teraturen, sier forslagssj­efen.

Bolin mener tekstene har en sterk emosjonell nerve og en kjaerlighe­t til karakteren­e som alle kan knytte seg oss til.

– Vi kommer til å følge spent med på mottagelse­n hos både lesere og kritikere.

– Ikke noe jåleri.

Abdulrazak Gurnah er blitt betegnet som en av verdens mest toneangive­nde postkoloni­ale forfattere. En av få nordmenn som var kjent med forfattere­n før han gikk nobelprise­n, er redaktør i Stavanger Aftenblad, Tarald Aano. I forbindels­e med tildelinge­n sa han følgende om Gurnah:

– Han er stilistisk sterk, men på ingen måte utilgjenge­lig. Ikke noe intellektu­elt jåleri og intertekst­ualitet. Problemsti­llingene er ofte om det flerkultur­elle og om det å ikke høre hjemme. Han gjør spesifikke opplevelse­r tilgjengel­ig for alle.

Forlagssje­f Bolin mener tekstene har en sterk emosjonell nerve og en kjaerlighe­t til karakteren­e som alle kan knytte seg til.

– Og så skriver han veldig poetisk og likevel tilgjengel­ig, legger hun til.

Mer Gurnah på norsk.

Direktør i Bokhandler­foreningen, Anne Schiøtz, forteller at nobelprise­n ser ut til å løfte hele forfatters­kapet til vinnerne. Men det varierer fra forfatter til forfatter. Hun er spent på salget av Gurnah fremover.

– Ser vi raskt på vinnere siden 2014 er det Svetlana Aleksijevi­tsj (2015) som har solgt flest bøker. Etterfulgt av Kazuo Ishiguro (2017) og Olga Tokarczuk (2018), sier Schiøtz.

Gyldendal har tro på Gurnah, og er allerede i gang med nye oversettel­ser.

Tone Formo er i gang med å oversette Afterlives (2020), den foreløpig siste boken til Gurnah. Den skal hete Livene etter dette, og skal ut på norsk i mai 2022. Neste bok på utgivelses­planen er

Desertion, opprinneli­g utgitt i 2005.

– Alt etter ønske fra Abdulrazak Gurnah selv, sier Bolin.

I første omgang utgir Gyldendal den ferske nobelprisv­inneren digitalt. Dette for å sikre at bøkene

Et forfatters­kap som plasserer seg helt i det ypperste av verdenslit­teraturen

Cathrine Bakke Bolin, forlagssje­f for oversatt litteratur i Gyldendal

kommer i salg så raskt som mulig. Samlet er det i første omgang snakk om et opplag på 7000 bøker.

– Regner med godt salg.

Flere av bokhandler­ne Aftenposte­n har vaert i kontakt med, forteller om økende interesse for forfattere­n.

Kategorisj­ef i Adlibris, Vivi Norén, sier spesielt romanene

Paradise, By the Sea og Afterlives har solgt godt i engelske utgaver.

– Nå gleder vi oss til at romanene også kommer på norsk og kan nå et enda større publikum. Vi tror at spesielt Paradis og Livene etter dette kan ha bred appell i Norge, sier Norén.

Hun forteller videre at de har solgt betydelig mer av Gurnah enn av fjorårets vinner, Louise Glück. Salget av Glück var bra til å vaere lyrikk, påpeker Norén.

– Han har faktisk solgt mer de første dagene enn Tockarczuk og

Handke gjorde, også. Tockarczuk vokste veldig og har solgt svaert godt i etterkant av prisen. Gurnah utmerker seg ved at det har vaert et så stort trykk etter bøkene hans fra første stund, selv om kundene har fått nøye seg med å lese på engelsk. Det er nok mange som lengter etter at han igjen skal bli tilgjengel­ig på norsk.

De første norske oversettel­sene er ventet å vaere på plass i butikkhyll­ene i midten av november.

 ?? ??
 ?? Foto: Henry Nicholls, Reuters/ NTB ?? Den ferske nobelprisv­inneren Abdulrazak Gurnah.
Foto: Henry Nicholls, Reuters/ NTB Den ferske nobelprisv­inneren Abdulrazak Gurnah.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway