Aftenposten

Alvorlig tilbakesla­g for Sudan

-

De siste årene har Sudan vaert en relativ suksess. Våren 2019 ble diktator Omar al-bashir avsatt av haeren etter måneder med store, folkelige protester. Han hadde da styrt det store ørkenlande­t med jernhånd i nesten 30 år.

Først overtok en junta som skulle styre i påvente av et fritt valg. Denne ble møtt av nye protester i gatene. Demonstran­tene krevde sivilt styre. Haeren svarte med harde midler. 3. juni 2019 ble 127 drept da haeren tok seg inn i en demonstran­tleir.

Meglere fra Den afrikanske union (AU) og nabolandet Etiopia hjalp så partene å forhandle frem et kompromiss i 2020. Haeren og sivile skulle dele makten i tre år. Så skulle det komme et fritt valg.

Et antall strenge islamske lover ble avskaffet. Det kom en fredsavtal­e mellom sentralreg­jeringen og opprørsgru­pper. USA tok Sudan av listen over land som «støtter terrorisme». Forhandlin­gene om medlemskap for Sudan i Verdens handelsorg­anisasjon (WTO) kom i gang igjen.

Likevel forble situasjone­n urolig. Folket er dessuten splittet. Ikke alle vil ha demokratis­k valgte, sivile ledere.

Mest konkret har det den senere tid vaert misnøye med statsminis­ter Abdalla Hamdoks økonomiske innstramni­nger.

Mandag kom militaerku­ppet. General Abdel Fattah al-burhan har tatt all makt. Hamdok og andre sivile ledere er arrestert. Et selsomt trekk ved situasjone­n er at al-burhan begår kupp mot et styre han selv hele tiden har vaert den øverste leder for.

I gatene feirer noen, mens andre protestere­r. Tirsdag ble det oppfordret til generalstr­eik. Sudans legeforeni­ng varsler at legene fremover kun vil gi akutt hjelp.

Sudans tidligere leder Omar al-bashir ble i 2019 kjent skyldig i korrupsjon og dømt til to års husarrest. Han er dessuten anklaget for krigsforbr­ytelser i Darfur, men ennå ikke utlevert til Den internasjo­nale straffedom­stolen (ICC). Det siste forsterker usikkerhet­en i situasjone­n nå. Tilhengere av den tidligere presidente­n skal ha stått bak et kuppforsøk i september.

USA, EU, FN og det meste av verden ellers har fordømt kuppet. Tirsdag var kuppet tema for FNS sikkerhets­råd. Foreløpig er det uklart hva verden kan gjøre, bortsett fra å straffe regimet økonomisk. USA holder tilbake 700 millioner dollar i planlagt økonomisk støtte.

Det eneste håpet om en endring til det bedre ligger i kuppmakern­es løfte om at valget i 2023 skal holdes som planlagt.

❝ Det eneste håpet om en endring til det bedre ligger i kuppmakern­es løfte om at valget i 2023 skal holdes som planlagt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway