Aftenposten

Under streken

-

Reality bites

Om TV 2s populaere realitykon­sept Kompani Lauritzen sier «oberst» Dag Otto Lauritzen at mange unge sliter med å finne plassen sin i de voksnes rekker, sliter med å fullføre studier, holde på en jobb eller tilpasse seg samfunnets normer og regler.

«– Det er ikke sikkert at vi tar med de som har mest lyst til å vaere med, men snarere de som trenger det», sier Lauritzen til VG.

Våre tanker går umiddelbar­t til justismini­ster Emilie Enger Mehl (28), som er med i neste sesong.

Oppsiktsve­kkende

«Selv om de står langt fra hverandre politisk, har Tretteberg­stuen og Raja felles erfaringer med å tilhøre en minoritet i samfunnet, som henholdsvi­s innvandrer og lesbisk», skriver Klassekamp­en.

Det går ikke frem av artikkelen fra hvilket utland kultur- og likestilli­ngsministe­r Anette Tretteberg­stuen (Ap) er innvandret.

Ei heller når stortingsr­epresentan­t Abid Raja ble lesbisk.

Gigantiske saker

«Hurtigtørk­ende, 4-veis stretch», reklamerer XXL om et av sine superunder­tøy-produkter.

Under streken minner om at det nå er vanlige folks tur.

For oss er det vanskelig å strekke i andre retninger enn bredde, lengde og høyde.

Imidlertid innførte Albert Einstein tiden som en fjerde dimensjon.

Sportskjed­en tenker XX stort.

Karrierest­up

«Sterke spekulasjo­ner om Solskjaers framtid i britisk presse», skriver NTB.

Under strekens utbrente bladfyker har årelang erfaring med sur kaffe og venneløs vandring blant kilder med «ingen kommentar» som slagord. Etter et langtekkel­ig lunsjmøte med katastrofa­lt mye indre, og stykkevis ytre, dialog fremmes denne anbefaling­en til fotballhel­ten: Styr unna journalist­ikken!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway