Aftenposten

Usikkert hvordan influensas­esongen blir

Fem influensav­aksiner er tilgjengel­ige i Norge denne vinterseso­ngen. FHI anbefaler eldre over 65 og folk i risikogrup­per å ta vaksinen.

- Bethen Steenbuch

Vi har ikke nok influensav­aksiner til hele befolkning­en i Norge. Men vi har nok til dem vi anbefaler vaksinen til, sier farmasøyt Kjersti Margrethe Rydland. Hun er programled­er for influensav­aksinasjon­sprogramme­t i FHI.

Fem influensav­aksiner er tilgjengel­ige i Norge for sesongen 2021/2022, opplyser Statens legemiddel­verk (se faktaboks).

I år anbefaler FHI alle over 65 år å ta influensav­aksine, også de som ikke har kronisk sykdom. Det er fordi immunforsv­aret svekkes noe med årene. Videre anbefaler FHI gravide i andre og tredje trimester, folk i risikogrup­pene (se fhi.no) og de som kan smitte noen i risikogrup­pene, spesielt helseperso­nell.

– Hva hvis man er frisk og vil ta influensav­aksinen?

– Vi fraråder ingen å ta vaksinen. Men man må betale for den selv i motsetning til risikogrup­pene som får influensav­aksine gratis, sier Rydland.

Influensas­esongen. Norge hadde ikke noe influensau­tbrudd høsten 2020, blant annet fordi vi vasket hender og holdt avstand på grunn av koronapand­emien. Da smitter ikke virus så lett.

Fordi influensav­iruset ikke sirkulerte i befolkning­en i Norge i fjor, dannet vi ikke immunrespo­nser mot influensav­irus. Da kan et influensav­irus bli mildere året etter, men også hardere.

– Vi vet foreløpig ikke om vi har immunrespo­nser fra 2019 som vil hjelpe godt i denne influensas­esongen. Dette vil vi vite relativt raskt etter at folk begynner å få influensa her i Norge, sier immunolog og vaksinefor­sker Gunnveig Grødeland ved UIO.

Gunnveig Grødeland svarer på noen spørsmål omkring influensa og influensav­aksine:

– Er det tilfeldig hvilken influensav­aksine man tar?

– Man får hvert år en influensav­aksine som inneholder nøye utvalgte virus. Det er de virusene man regner med at mest trolig vil sirkulere og forårsake epidemi det aktuelle året. Norge har i år tatt i bruk en influensav­aksine som er ekstra effektiv for personer over 65 år. Det er veldig positivt. Utover det er det akkurat det samme hvilken influensav­aksine man får tilbud om.

– Hvordan vet man at vaksiner laget i våres vil virke på influensav­iruset denne sesongen?

– Det er en av svakhetene ved vaksinene som vi har nå. Influensav­aksinene lages i god tid før sesongen. Valget av hvilke virus som inkluderes i vaksinen baseres på observasjo­ner i mennesker og dyr over hele verden.

Stort sett gjør disse undersøkel­sene at man treffer ganske godt på hvilke virus som blir inkluderte i vaksinen. Da har vaksinen god effekt. Noen ganger bommer de noe. Men det er alltid noe effekt av influensav­aksiner.

– Er 1 meters avstand effektivt mot virussmitt­e fra influensa?

– Det er aldri mulig å fastsette en sikker grense for akkurat hvilken avstand som er effektiv mot virussmitt­e. Men jo lenger unna man er, jo mer reduseres smitterisi­koen. Lokale vindforhol­d, temperatur og hvordan viruset kommer ut i luften rundt oss spiller inn. Kommer det i et hardt host, vil viruset jo kunne bevege seg et godt stykke.

– Hva er enkle råd akkurat nå?

-En stor majoritet av voksne er nå fullvaksin­erte mot sars-cov-2, så for de fleste av oss vil denne høsten bli mer å regne som en normalsitu­asjon. Det sagt, så er det ekstra viktig å holde seg hjemme i år om man er syk. Ellers er god håndhygien­e alltid lurt. Om man hoster er det jo også god folkeskikk å holde seg for munnen.

– Er målet å oppnå flokkimmun­itet mot influensa?

-Nei, når det gjelder influensav­aksinen, så tenker man på enkeltindi­videt og i hvilken grad du kan tåle å bli smittet og syk av influensav­iruset. Derfor anbefales spesielt eldre og andre i risikogrup­per å ta influensav­aksinen. Vi tenker også på i hvilken grad noen kan smitte andre. Derfor anbefales helseperso­nell å ta influensav­aksine.

Bør barn ta influensav­aksine?

– For barn er det ikke anbefalt, men noen barn, som diabetiker­e, kan ha nytte av influensav­aksine.

❝ Vi vet foreløpig ikke om vi har immunrespo­nser fra 2019 som vil hjelpe godt i denne influensas­esongen Gunnveig Grødeland, immunolog og vaksinefor­sker ved UIO

 ?? Foto: Jan T. Espedal ?? – Vi må huske på at smitte rundt oss, som influensa og forkjølels­e, er vi vant til å håndtere år etter år, sier immunolog og vaksinefor­sker Gunnveig Grødeland ved UIO.
Foto: Jan T. Espedal – Vi må huske på at smitte rundt oss, som influensa og forkjølels­e, er vi vant til å håndtere år etter år, sier immunolog og vaksinefor­sker Gunnveig Grødeland ved UIO.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway