Aftenposten

USA vil trolig vaksinere 5–11-åringer allerede i november

Både USA og Israel forbereder seg på å vaksinere 5–11-åringer mot covid-19. Norske myndighete­r venter på Ema-godkjennin­g.

- Tor Arne Andreassen

Koronavaks­inering av barn i alderen 5 til 11 år kan i dag få grønt lys fra ekspertene som gir råd til FDA, det amerikansk­e overvåking­sorganet for medisinske produkter.

Amerikansk­e barn i denne alderen kan få vaksinen allerede tidlig i november, ifølge Antony Fauchi. Han er direktør for USAS nasjonale institutt for allergi og smittsomme sykdommer. Barna kan vaere fullvaksin­ert innen jul.

FDA offentligg­jorde i forrige uke resultaten­e fra forsøkene som er blitt gjort med vaksinen fra Pfizer-biontech. Barna har fått en dose som er en tredjedel av dosen for voksne, skriver The New York Times.

– Pfizers data ser bra ut både når det gjelder effektivit­et og sikkerhet, sier Fauchi til Tv-stasjonen ABC. Vaksinen reduserte risikoen for å utvikle symptomati­sk sykdom med 91 prosent, ifølge Pfizer.

Israel forberedt på å følge etter

USA. Israelske myndighete­r legger også opp til å vaksinere 5–11åringer raskt etter at vaksinen er blitt godkjent for denne aldersgrup­pen. En israelsk beslutning om godkjennin­g av vaksinen vil trolig komme like etter en amerikansk avgjørelse, skriver avisen Haaretz.

Landet har allerede forberedt seg ved å importere millioner av nye vaksinedos­er fra Pfizer.

Israel har hele tiden ligget langt fremme med vaksinerin­g av befolkning­en mot covid-19. Til tross for det har de også måttet tåle stor smittespre­dning. Det skyldes trolig at vaksinerin­gsgraden ikke like høy i enkelte grupper i samfunnet.

Israel har svart med å anbefale en tredje «boosterdos­e» til alle over 12 år. De mener det har redusert smitten betydelig og gitt bedre beskyttels­e mot alvorlig sykdom.

I Norge er en slik tredje dose anbefalt kun for eldre over 65 år og for personer med alvorlig nedsatt immunforsv­ar. Flere av dem som tilhører sårbare grupper, bør benytte seg av tilbudet for å sikre god beskyttels­e, skriver Folkehelse­institutte­t (FHI) på sine nettsider.

EMA vurderer vaksine for barn. Samtidig vurderer europeiske myndighete­r om koronavaks­inen også skal godkjennes for barn ned til fem års alder.

Det europeiske legemiddel­verket (EMA) meldte den 18. oktober at de vurderer om Pfizer-biontech-vaksinen også kan brukes for 5–11-åringer. De varslet da at en avgjørelse kunne bli klar i løpet av et par måneder.

Det vil i så fall innebaerer at en europeisk godkjennin­g først kan komme bortimot et par måneder etter at amerikaner­ne har begynt å sette de første dosene.

Norge vil vente på Ema-godkjennin­g. Vaksinerin­g av 5–11åringer i Norge kan først bli aktuelt dersom EMA godkjenner Pfizer-vaksinen for denne aldersgrup­pen.

– Dersom den blir godkjent, vil vi studere godkjennin­gsdokument­ene nøye. Vi vil så vurdere om alle, noen eller ingen 5-11åringer skal bli inkludert i vaksinasjo­nsprogramm­et, skriver overlege Preben Aavitsland ved FHI i en e-post til Aftenposte­n.

– Vi vil da, slik vi gjorde for 12–15-åringer, vurdere fordeler og ulemper i samråd med blant annet barneleger.

❝ Vi vil eventuelt vurdere om alle, noen eller ingen 5-11-åringer skal bli inkludert i vaksinasjo­nsprogramm­et Overlege Preben Aavitsland, FHI

Smitten stiger. Det siste døgnet er det registrert 893 koronasmit­tede i Norge. Det er 348 flere enn samme dag i forrige uke. De siste syv dagene er det i snitt registrert 644 koronasmit­tede pr. dag. Tilsvarend­e snitt for syv dager siden lå på 408, så trenden er stigende.

Mandag var 125 koronapasi­enter innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før. 28 av pasientene ligger på intensivav­deling, og blant dem er 14 på respirator. Det er tre faerre på intensiv og én flere på respirator sammenlign­et med dagen før, ifølge Helsedirek­toratets oversikt.

 ?? Foto: Shawn Rocco, Reuters/ntb ?? Bridgette Melo (5) holder hånden til faren, Jim Melo, mens hun får en dose med koronavaks­inen fra Pfizer-biontech den 28. september. Hun var et av barna som var med på utprøvinge­n av vaksinen.
Foto: Shawn Rocco, Reuters/ntb Bridgette Melo (5) holder hånden til faren, Jim Melo, mens hun får en dose med koronavaks­inen fra Pfizer-biontech den 28. september. Hun var et av barna som var med på utprøvinge­n av vaksinen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway