Aftenposten

Hun gjennomgik­k omstridt rusbehandl­ing

Behandlere reagerer på debatten etter Sverre Eikas bortgang. – Ingen er tjent med svartmalin­g av Lar-behandling­en.

- Adriane Lilleskare Lunde og Jan T. Espedal (foto)

Svaere solbriller. Sår i ansiktet. Lange hansker hun tok av og på seg hele tiden. Beates (31) første møte med legemiddel­assistert rehabilite­ring (Lar) var i april 2019. Ifølge henne selv ramlet hun inn på kontoret som et uvaer uten retning. I flere år hadde hun vaert fast bestemt på å aldri havne i Lar. Behandling­en har dårlig rykte i rusmiljøet, sier hun. Du blir kontroller­t. Medisinene ødelegger deg. Men noe måtte skje. Beate pleide å vaere sosial, en «partyjente» som hang med kule folk. Nå ville hun ikke møte noen lenger.

– Alt jeg ville var å ordne det jeg trengte, komme meg unna og sitte der på toalettet og henge med hodet.

I rusmiljøet treffer du folk som er ødelagte, sier hun.

– Jeg ble også det, som menneske. På et tidspunkt så jeg hvor stygt og mørkt alt var blitt.

BEATE lar SEG Intervjue under Forutsetni­ng Av At Hun Ikke IDENTIFISE­RES MED Etternavn og BILDE FORDI Hun Forsøker å ETABLERE Et liv uten rus.

Frykter konsekvens­ene. Debatten har rast siden pårørende og pasienter tok farvel med «de narkomanes lege», Sverre Eika, i Oslo domkirke. Vi har lest om mennesker som mangler fastlege, rusavhengi­ge som føler seg sviktet av Lar og frykter en overdosebø­lge.

Det får behandlern­e til å reagere. Kine Haugen er leder for Seksjon ruspolikli­nikker ved Oslo universite­tssykehus, hvor de tar imot Lar-pasienter. I Norge er dette blant den viktigste hjelpen for personer

→ Lar står for legemiddel­assistert rehabilite­ring

→ I Lar blir opioidavhe­ngige (heroin og morfin) gitt medisin, samt sosial og økonomisk oppfølging.

→ De får en morfinlign­ende medisin som heter metadon eller buprenorfi­n (Subutex).

→ Lar ble et landsdekke­nde tilbud i 1998. Ved utgangen av 2020 var det 8099 brukere i Norge.

→ Mer enn hver tredje i Lar har alvorlige fysiske plager.

→ Gjennomsni­ttsalderen i 2020 var 46,5 år.

→ Cirka én av to sier de er fornøyd med behandling­en i Lar, hver femte angir at de er mellomforn­øyd, og 4 prosent er direkte misfornøyd med behandling­en. Det er mange ukjente (30 prosent).

Kilde: Seraf-rapporten og Helsenorge. med opioidavhe­ngighet – mennesker som er avhengige av heroin.

– Det er ikke slik at rusavhengi­ge i Norge ikke får hjelp i dag, understrek­er Haugen. Hun mener dagens tilbud svartmales. – Lar må ikke kritiseres så mye at pasienter ikke tør søke seg hit.

Fått mye kritikk. Lar har fått mye kritikk, også før. Flere hundre pasienter vil saksøke staten på grunn av behandling­en de har fått. En rapport fra 2020 oppsummert­e 24 studier og konkludert­e med mangelfull kunnskap og kompetanse blant helseperso­nell. De fant også at Lar-systemet stigmatise­rer pasientene.

Hva handler kritikken om?

Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikap­olitikk, forklarer: I Lar tilbys hovedsakel­ig to medisiner; metadon og Subutex. Men mange respondere­r dårlig på disse. Angst, vektøkning, hodepine og kvalme er vanlige bivirkning­er. Knutsen savner flere preparater, som langtidsvi­rkende morfin eller medisinsk heroin. Mange i rusmiljøen­e er også avhengige av benzodiaze­piner, angstdempe­nde medisiner. Sverre Eika var saerlig kjent for å skreddersy behandling­en for både disse og amfetamina­vhengige.

I tillegg til få medisiner, er Lar kritisert for sine kontrollti­ltak. Retningsli­njene er gamle og rigide, mener Knutsen.

– Henteordni­ngene er strenge, og det er begrenset forståelse blant en del ansatte.

Må ta urinprøve. I begynnelse­n av Larbehandl­ingen bodde Beate på hospits. Salg av rus var utbredt, folk var syke, mange gikk med gåstol der, sier hun. Selv om hun daglig fikk Lar-medisin, klarte hun ikke la vaere å ha et sidemisbru­k av heroin.

– Selv om jeg var syk, var det viktig for meg å vaere aerlig om det. At de skulle tro på det jeg sa, ikke se på meg med det «nå juger du»-ansiktet.

Jevnlig fikk hun lov til å dra på tur. Til

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway