Aftenposten

Hennes turskog er snart hjem for 10.000 soldater

Stadig flere soldater mobilisere­s langs EUS grenser. – Jeg føler at jeg bor i en krigssone, sier Olga Walesiuk.

- Gina Grieg Riisnaes og Monica Strømdahl (foto)

Den 21 år gamle kvinnen bor i landsbyen Pogorzelce, øst i Polen. Knapt 2 kilometer unna hjemmet hennes har landets myndighete­r innført unntakstil­stand. Et 300 kilometer langt og 3 kilometer bredt skogsområd­e er strengt forbudt å gå inn i. Tidligere gikk hun turer der. Nå risikerer hun fengsel om hun drar dit.

Når hun tenker på hva som skjer inne i skogen, blir hun blank i øynene.

Daglig kjører kolonner med soldater gjennom landsbyen. Det er en stor kontrast til det ellers så rolige livet i Pogorzelc. Der bor det så få mennesker at matinnkjøp må gjøres i neste landsby.

Og snart kan enda flere grønne uniformer fyke forbi Walesiuks hus.

Snart 10.000 soldater. Først sendte myndighete­ne 900 soldater i august. Så økte tallet til 7500.

Snart skal 10.000 soldater stå klar langs Polens grense til Hviterussl­and.

Det varslet forsvarsmi­nister Mariusz Blaszczak på mandag.

«De skal ivareta sikkerhete­n på grensen», skrev han på Twitter.

Situasjone­n der har eskalert kraftig siden august i år. Siden da har over 16.000 flyktninge­r og andre migranter strømmet inn i landet.

De kommer fra hele verden: Syria, Irak, Afghanista­n og Kongo. Men det er fra Hviterussl­and de når Polen.

Nabolandet­s myndighete­r bruker dem som våpen i en pågående hybridkrig, mener polske myndighete­r. Det er en blanding av konvensjon­elle militaere operasjone­r og mindre vanlige virkemidle­r som påvirkning­soperasjon­er og sabotasje.

Hviterussl­ands leder, Aleksandr Lukasjenko, har nektet for at han står bak.

Det har ikke stanset polske myndighete­r fra å sette hardt mot hardt.

Krever hastetilta­k. De dytter migrantene tilbake til Hviterussl­and. Deretter dyttes de tilbake til Polen igjen. Dermed blir flere av disse menneskene fanget i skogen i ukevis.

Hittil er åtte personer bekreftet døde. Unntakstil­standen gjør det krevende å finne ut om tallet egentlig er høyere.

Hastetilta­k må på plass for å hindre nye dødsfall, skriver FNS høykommiss­aer for flyktninge­r (UNHCR) i en pressemeld­ing.

– Det er uakseptabe­lt at mennesker har dødd, og at andre er i livsfare. De er gisler i et politisk sjakkspill som må løses nå, sa Pascale Moreau, direktør for UNHCR i Europa.

Flere Eu-land har også kritisert polske myndighete­rs håndtering av krisen. Polen har fått støtte fra Litauen, hvor det også har kommet tusenvis av mennesker over grensen fra Hviterussl­and.

Begge landene vil bygge en mur for å holde flyktninge­r og andre migranter ute.

Men Polen og Litauen er ikke de eneste som vil styrke Europas grenser.

Stanset nynazister. Søndag ble 50 nynazister stanset av politi i Tyskland. De var vaepnet. Med pepperspra­y, bajonetter, macheter og batonger gikk de langs grensen til Polen. Målet deres? Å patruljere adkomsten til Tyskland.

Mange av dem som overlever den farefulle ferden gjennom de polske skogene, håper å reise videre til andre land i Europa. 3000 flyktninge­r og andre migranter kan nå Berlin i løpet av oktober. Det uttalte hovedstade­ns myndighete­r forrige uke.

Nå varsler den tyske innenriksm­inisteren, Horst Seehofer, opptrappin­g på grensen.

Trapper opp i Tyskland. Det sa han i et intervju med avisen Bild på søndag. 800 tyske soldater er hittil sendt til den tysk-polske grensen.

– Hundrevis av offiserer er for tiden på vakt der dag og natt. Hvis det trengs, er jeg forberedt på å forsterke, sa han.

– Vi må vaere veldig årvåkne. Presset av migranter mot Tyskland og Europa er fortsatt høyt, sa han.

Uttalelsen kom etter amper diskusjon mellom de 27 Eu-medlemslan­dene fredag kveld. De diskuterte hvordan grensekris­ene best kan håndteres.

Seehofer har sagt at det ikke er aktuelt å stengte grensen til Polen. Der er de allerede langt på vei med å sette opp piggtrådgj­erder langs grensen til Hviterussl­and. Målet er å bytte det ut med en permanent mur.

Det ønsker polske myndighete­r at EU skal ta regningen for. Det er uaktuelt, mener president Ursula von der Leyden:

– Det vil ikke bli noen finansieri­ng av murer eller piggtråd, sa hun.

❝ Det er uakseptabe­lt at mennesker har dødd, og at andre er i livsfare. De er gisler i et politisk sjakkspill som må løses nå. Pascale Moreau, direktør for UNHCR i Europa

 ?? ?? Olga Walesiuk (21) bor tett på Europas nye migrantkri­se.
Olga Walesiuk (21) bor tett på Europas nye migrantkri­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway