Aftenposten

«Hybridkont­or» sprer seg i naeringsli­vet

-

Fortsetter. Selv om anbefaling­en om hjemmekont­or er opphevet, lar flere store bedrifter sine ansatte veksle mellom å vaere på kontoret og å jobbe hjemmefra. Både DNB, Schibsted, Telenor og Equinor er blant flere virksomhet­er som har innført såkalt hybride arbeidspla­sser, skriver NRK.

En undersøkel­se som Telenor har gjort blant sine ansatte, viser at medarbeide­rne ønsker å jobbe to dager hjemme eller fra andre steder. Også i nasjonale undersøkel­ser, blant annet en fra Oslo Met , har folk uttrykt at de ville fortsette å jobbe hjemmefra etter pandemien.

– Faren er at jobb og fritid sklir for mye sammen, kommentere­r direktør Pål Molander i Statens arbeidsmil­jøinstitut­t til NRK. (NTB)

 ?? ?? Brasils president Jair Bolsonaro.
Brasils president Jair Bolsonaro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway