Aftenposten

Halvparten av anmeldte seksuallov­brudd i Oslo blir henlagt

-

Halvårsrap­porten fra Oslo politidist­rikt viser at økningen av seksuallov­brudd har fortsatt i 2021, spesielt når det gjelder voldtektsa­nmeldelser, melder NRK.

Siden 2016 har etterforsk­ede seksuallov­brudd i Oslo økt med 68,8 prosent. Oppklaring­sprosenten ligger imidlertid på under 50 prosent.

Antall voldtektsa­nmeldelser har økt med 55 prosent, 83 prosent hvis man inkluderer voldtektsf­orsøk, sammenlign­et med i fjor.

Oppklaring­sprosenten har ligget på under 50 prosent de siste fire årene, bortsett fra i 2018.

Seksjonsle­der på seksjon for seksuallov­brudd i Oslo politidist­rikt, Ann Kristin Grosbergha­ugen, sier at sammenslåi­ng av flere politidist­rikt og en økning i internetto­vergrep kan vaere grunnen til økningen, sammen med at mer åpenhet rundt seksuelle overgrep kan gjøre at flere anmelder. (NTB)

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway