Aftenposten

Lavere befolkning­svekst

-

Innvandrin­gsnedgang. Folketalle­t i Norge stiger fortsatt, men veksten har vaert lavere de siste årene.

I 2013 økte antallet bosatte i tettsteder med 64.000, mens i 2019 var det sunket til 48.000. I fjor falt veksten ned til 26.000, viser tall fra Statistisk sentralbyr­å (SSB).

Årsaken til denne nedgangen er først og fremst at folketalle­t i Norge øker saktere enn før på grunn av mindre innvandrin­g, spesielt i 2020, og en viss omfordelin­g av befolkning­en mellom tettsteden­e og spredtbygd­e strøk.

82,4 prosent av befolkning­en bor i tettsteder. Ved årsskiftet bodde 4.443.000 i tettsteder og 938.000 utenfor tettsteder. 595 av i alt 983 tettsteder har under 1000 innbyggere. (NTB)

 ?? ?? Nå er det snart halloween. Da stiger salget.
Nå er det snart halloween. Da stiger salget.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway