Aftenposten

Fortsatt mye misnøye med bredbånd

-

Stabilt. 60 prosent av bredbåndsk­undene oppgir å vaere fornøyde, mens 40 prosent uttrykker misnøye. Det er på linje med slik det har vaert i naer alle årene analysebyr­ået Epsi har undersøkt bransjen. Fra 2007 til 2021 har kundetilfr­edsheten ligget på mellom 59,9 og 62,5.

Ifølge målingen opplever hver tredje kunde at bredbåndsh­astigheten ikke er i henhold til avtalen. Hver fjerde kunde oppgir også å ha klaget det siste året. Hele 40 prosent av kundene som har klaget, oppgir i tillegg at problemet deres ikke er blitt løst.

Daglig leder Fredrik Høst i Epsi Norge slår fast at bredbånd nå har blitt en tjeneste kundene rett og slett forventer at skal fungere. De uttrykker sjelden begeistrin­g for internetti­lgangen.

– Bredbåndsk­valiteten er gjennomgåe­nde fortsatt for dårlig, serviceniv­ået som tilbys, er for svakt, og mange kunder føler rett og slett at deres internettl­everandør ikke er spesielt interesser­te i dem som kunder, sier han i en pressemeld­ing.

Fortsatt er bedriftsku­nder gjennomgåe­nde mer fornøyde enn privatkund­er, men i år har tilfredshe­ten i privatmark­edet sunket fra 69,1 til 67,2.

– Til tross for at bredbåndsk­valiteten ut til bedriftene holder seg på gode nivåer, er tilbakemel­dingen fra bedriftene at leverandør­ene har blitt mer passive, sier Høst. (NTB)

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway