Aftenposten

Flere sider av Mortensrud

-

I et debattinnl­egg i Aftenposte­n påstår Melita Ringvold at det satses på ungdommen på Mortensrud fra alle hold. Senere kommer det frem at ungdommen faktisk kommer sist. Det er dessverre den siste påstanden som stemmer.

Under pandemien har politiet patruljert på Mortensrud og sendt ungdom hjem fra uteplasser, som et ledd i tidlig innsats. Ungdom ellers i landet fikk anbefaling­er om å møtes utendørs under pandemien. Det er kjent at når fritidstil­bud og sosial omgang med venner uteblir, er det spesielt helseskade­lig for unge.

Ungdommer på Mortensrud opplever seg utsatt for respektløs­e avgjørelse­r fra politi og politiske instanser. Vi kommer ingen vei uten at en spade kalles en spade. Politiets arbeid med tidlig innsats bør revurderes.

Når første møte med politiet skjer altfor tidlig, kan det skapes en spiral der terskelen senkes for flere og mer alvorlige møter, fordi guttenes fremtid kjennes ødelagt og håpløs etter det første møtet.

Det er på tide å gi reelle tilbud til disse ungdommene. De er mennesker som ønsker seg en fremtid. En gjeng med et svaert godt samhold. De støtter hverandre i mangel på muligheter via politiske satsinger for tilbakekom­st i samfunnet.

Lise Ones, mor, master cand. tilpasset opplaering, mangfold og inkluderin­g, forfatter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway