Aftenposten

«Munk» eller «Monk»?

-

Et nytt Munchmuseu­m er på plass. Da er det kanskje på tide én gang for alle å bli enige om hvordan navnet Munch skal uttales?

Norge er delt i to leirer: De som uttaler u, og de som uttaler o. Sistnevnte synes å vaere i flertall. Hvorfor? Er det fordi vi er blitt påvirket av tysk, hvor u blir uttalt som o? Kanskje en språkekspe­rt kan svare. Som en kuriositet hadde det også vaert interessan­t å vite hvordan Munch selv uttalte navnet sitt.

Kjaert barn har mange navn, heter det, og vi kan godt leve med to uttaler hvis det ikke finnes et svar. Men finnes det et svar, synes jeg vi bør bruke den riktige uttalen – i respekt for en stor kunstner som har gitt oss en gave for evigheten.

Øystein Maeland, pensjonist, Oslo

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway