Aftenposten

Vasket vekk et kunstverk til 100.000 kroner

- Det er ingen andre konkrete planer for vedlikehol­d av bygningen, sier kommunen.

- Christian Sørgjerd

Siden 2019 har Oslobienna­len pågått. Enkelt forklart er det en stor, kommunal satsing på offentlig kunst. Totalt ble det brukt 47 millioner kroner på prosjektet.

Blant annet ble den islandske kunstneren Hlynur Hallsson hyret inn. Kommunen betalte 711.265 kroner for syv verk, altså rundt 100.000 kr pr. stykk.

Syv steder i byen ble ulike tekstbudsk­ap malt på vegger og offentlig infrastruk­tur. Verkene ble avduket våren 2019.

Et av dem var på endeveggen til Etterstadg­ata 6 på Vålerenga. Det verneverdi­ge fabrikklok­alet fra sent 1800-tall har i mange år stått ubrukt. Det eies av kommunen og forvaltes av Kulturetat­en.

Forrige uke vasket et innleid firma vekk tagging på bygningen. De vasket også vekk kunstverke­t. Eller, mer presist: De startet på det.

Midlertidi­g kunst var planen. Men fjerningen av verket er ikke et uhell, understrek­er Kulturetat­en overfor Aftenposte­n. Både fasadene ellers, men også selve verket, var tagget på.

«Det ble derfor bestilt taggefjern­ing av veggen», skriver kommunikas­jonsmedarb­eider Tonje Kjensmo i en e-post.

De syv verkene til Hallsson var hele tiden ment å vaere midlertidi­ge, understrek­er daglig leder Ole Giskemo Slyngstadl­i i Oslobienna­len:

«Dette er kunstneren­s egen idé. Disse tekstene lever sine liv, korte eller lengre, på omgivelsen­es premisser og de forbipasse­rende nåde, til glede for mange».

Verket på Vålerenga er det tredje som forsvinner.

Fire står fortsatt: På en høyspentma­st ved Aker sykehus, på fundamente­t til den halve veibroen ved Sørenga, inne på Stovner T-banestasjo­n og over en av inngangene til Grorud T-banestasjo­n.

Det er ikke avklart hvor lenge de blir vaerende.

Ingen vedlikehol­dsplaner. Kulturetat­en opplyser at tagging- og kunstfjern­ingen på Vålerenga ikke er helt ferdig. Entreprenø­ren skal komme tilbake for en ny runde i neste uke.

Men det finnes ikke planer om ytterliger­e vedlikehol­d eller oppmaling av veggen.

«Når det gjelder vedlikehol­d av fasaden ligger det ingen planer om dette på nåvaerende tidspunkt. Vi prioritere­r løpende strakstilt­ak på den generelle eiendomspo­rteføljen, med hovedfokus på helse, miljø og sikkerhet», skriver Tonje Kjensmo i etaten.

❝ Fjerningen av verket er ikke et uhell Kulturetat­en i Oslo kommune

 ?? Foto: Christian Sørgjerd ?? Slik ser endeveggen i Etterstadg­ata 6 ut nå, etter at kommunen fikk vasket vekk Hlynur Hallssons kunstverk og tagging på veggen.
Foto: Christian Sørgjerd Slik ser endeveggen i Etterstadg­ata 6 ut nå, etter at kommunen fikk vasket vekk Hlynur Hallssons kunstverk og tagging på veggen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway