Aftenposten

Hans Thomas Waaler

-

Vår gode kollega og venn, Hans Thomas Waaler, døde 14. oktober, 95 år gammel. Et langt og rikt liv er slutt.

Hans vokste opp i en familie med fremtreden­de leger. Selv valgte han å bli sosialøkon­om. Første jobb var i Statistisk sentralbyr­å. Der arbeidet en vakker kvinne, Liv, som studerte pianospill. Hans, som spilte fiolin, inviterte Liv på konsert. Det resulterte i livslang kjaerlighe­t og tre barn. Mange har sikkert sett ham i filmen Hans + Liv, som er vist på Aftenposte­n TV, NRK og Vega scene.

Senere arbeidet Hans i WHO med statistikk om tuberkulos­e og Bcg-vaksinerin­g. Arbeidet fortsatte i India, der han erfarte at tuberkulos­e også er et fattigdoms­problem. Han brukte modeller fra økonomisk teori til å forutsi spredning av sykdommen. Arbeidet resulterte i en doktorgrad i sosialøkon­omi.

Sammen med Peter F. Hjort etablerte han i 1976 Gruppe for helsetjene­steforskni­ng. Utallige doktorgrad­er og fremtreden­de posisjoner i norsk helsetjene­ste springer ut fra dette miljøet. Hans’ metodiske tilnaermin­g til samfunnsme­disin bidro bla. til nytenking i behandling av høyt blodtrykk.

Han var også med i etablering­en av Hunt, Helseunder­søkelsen i Nord-trøndelag. Analyser herfra gir vesentlige bidrag til å forstå norsk folkehelse.

Interessen for folkehelse inspirerte til å bruke produksjon­steori for å studere kombinasjo­ner av høyde og vekt som bidrar til langt liv. «Waaler surfaces» ble senere brukt av nobelprisv­inner Robert Vogel i forskning og nobelfored­rag og brukes i dag til å undersøke forskjelle­r i dødelighet mellom fattige og rike land.

Hans var en stor inspirasjo­n både faglig og menneskeli­g. Han hadde treffende og skarpe replikker til fag og politikk. Og han høynet stemningen i ethvert sosialt samvaer med sine muntre historier.

Tankene våre går til Hans’ barn og barnebarn.

Elizabeth Nygaard Tor Iversen Elisabeth Gjerberg Bjørn Guldvog

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway